Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Muras
Miejsce urodzenia: Rybnik
Data urodzenia: 09-06-1944
Imię ojca: Edward
Imię matki: Hildegarda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Muras występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Przerwa” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 29.08.1980 pod numerem KA-45283 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału III „A” KWMO Katowice. Sprawę założono w związku z informacją dotyczącą strajku, który rozpoczął się 29.08.1980 na terenie KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Na czele protestujących górników stanął Komitet Strajkowy, którego członkowie opracowali szereg postulatów dotyczących spraw organizacyjnych zakładu, spraw socjalnych oraz postulat utworzenia wolnych związków zawodowych. Celem SOS było „ustalenie inspiratorów wydarzeń”, „kontrola operacyjna sytuacji w kopalni” oraz „informowanie czynników partyjnych i administracyjnych o bieżących wydarzeniach”. Ww. został objęty sprawdzeniem, ponieważ pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego i brał „aktywny udział” w jego pracach, a 13.02.1981 w wyniku wyborów, został członkiem Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Moszczenica”. SOS „Przerwa” zakończono 16.03.1981, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 37978/II. IPN Ka 036/1785 (37978/II).
Teczka podręczna dot. KWK „Moszczenica” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 02.10.1962 pod numerem KA-6144. W dn. 23.12.1971 sprawę przerejestrowano na Sprawę Obiektową krypt. „Moszczenica”, którą prowadzili kolejno funkcjonariusze Referatu ds. SB KPMO Wodzisław Śląski, Grupy Operacyjnej w Rybniku Wydziału III „A” KWMO Katowice, Wydziału V KWMO Katowice, Grupy Operacyjnej w Jastrzębiu Zdroju Wydziału V-2 KWMO Katowice, Sekcji V KMMO/RUSW Jastrzębie Zdrój oraz Sekcji SB RUSW Jastrzębie Zdrój. SO prowadzono w celu ochrony operacyjnej „kluczowego obiektu pozostającego w zainteresowaniu rządu” jakim była Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Edward Muras występuje w aktach w związku z omówieniem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Przerwa”. SO „Moszczenica” została zakończona 18.01.1990, zgromadzone materiały zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 672/IV. IPN Ka 030/400 (672/IV).
.