Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Murzyn
Miejsce urodzenia: Lipnik
Data urodzenia: 01-10-1899
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Murzyn był rozpracowywany przez PUBP w Myślenicach w latach 1945-1956 w związku z okupacyjną działalnością - należał do AK. Materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 105058/II/56. Akta nie zachowały się. Akta o sygn. 105058/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Teczka pracy informatora ps. "Zabłocki" prowadzona przez referat III PUBP w Myślenicach, w której znajdują się doniesienia m.in. na Franciszka Murzyna oraz inne osoby z terenu powiatu Myślenice - miejscowość Lipnik. Informator ps. "Zabłocki" ujawnił UB przynależność F. Murzyna do AK, w związku z czym założono na niego rozpracowanie jako byłego członka AK. IPN Kr 009/412 t. 2 (21250/I).
Sprawa Obiektowa krypt."Akademia" prowadzona przez PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie w latach 1949-1953. Założona w celu kontroli operacyjnej i rozpracowania członków AK z terenu powiatu Myślenice. Franciszek Murzyn występuje w materiałach SO "Akademia" jako były członek AK na terenie Lipnika. IPN Kr 075/118 t. 1-4 (683/OB).
.