Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Majcher
Miejsce urodzenia: Zamiechów
Data urodzenia: 09-02-1920
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze o nr 1548/48 prowadzone m.in przeciwko w/w przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie w okresie od 23.10.1948 do 09.11.1949. M. Majcher był podejrzany o przynależność do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) na terenie powiatu jarosławskiego oraz oskarżony o przechowywanie broni i amunicji należącej do organizacji w latach 1946-1948. Materiały sprawy w dniu 09.11.1949 złożono w archiwum do nr 5802, a następnie przerejestrowano do nr 1099/III (22.06.1967). IPN Rz 046/526 (1099/III).
Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 28.10.1948 do 21.12.1949 m.in. na osobę w/w, oskarżonego o członkostwo w NOW oraz o przechowywanie znacznej ilości broni i amunicji bez zezwolenia. W dniu 19.11.1948 skierowano akt oskarżenia do sądu. IPN-Rz-108/4146 (Pr-1584/48).
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 28.10.1948 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie m.in. przeciwko Janowi Majcherowi oskarżonemu o przynależność do organizacji NOW oraz o przechowywanie bez zezwolenia broni i amunicji. Wymieniony został wyrokiem z dnia 30.11.1949 skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 03.11.1954 zwolniony warunkowo (na podstawie amnestii karę 15 lat więzienia złagodzono do 10 z wyznaczeniem okresu próby do listopada 1958). IPN-Rz-107/953.
Informacje odnoszące się do wymienionego znajdują się w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954 oraz w Księdze aresztu przy PUBP w Jarosławiu za lata 1948-1954. IPN-Rz-50/15, IPN-Rz-50/16, IPN-Rz-50/18.
Jan Majcher wymieniony jest w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie za rok 1948. IPN-Rz-190/52.
Zapisy dot. J. Majcher znajdują się w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947, a także w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. IPN-Rz-65/22, IPN-Rz-65/68, IPN-Rz-65/69.
Aresztowany w dniu 05.11.1948 i osadzony w Więzieniu WUBP w Rzeszowie. Z dniem 11.03.1950 przetransportowany do Więzienia w Przemyślu, następnie przewieziony do Więzienia w Raciborzu (04.07.1950.). Ostatecznie osadzony w Ośrodku Pracy w Strzelcach Opolskich (18.10.1953). Zwolniony z dniem 09.11.1954. Karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Opracowanie historyczne KWMO w Rzeszowie z lat 1980-1984 pn. "Charakterystyka nr 6" dotyczące Rzeszowskiej Komendy Narodowej Organizacji Wojskowej, która zgodnie z decyzją władz centralnych w roku 1944 przeszła do konspiracji. Uważała ona Armię Czerwoną za armię zaborczą, niosącą Polsce drugą okupację (...) Nie uznawali PKWN jako legalnego rządu". Jan Majcher będąc pomocnikiem organizacji na terenie powiatu jarosławskiego, przechowywał należącą do niej broń. Została ona skonfiskowana w dniu 25.10.1948. IPN-Rz-0172/2/J.