Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Edmund
Nazwisko: Sroga
Miejsce urodzenia: Jawor
Data urodzenia: 28-03-1955
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kibice”, nr rej. 36907, prowadzona w okresie 29.04.1977 - 08.11.1977 przez Wydział III KW MO w Łodzi przeciwko sygnatariuszom petycji z 29.03.1977, w tym Wiesławowi Srodze. Petycja skierowana była do naczelnych władz państwowych w sprawie powołania specjalnej komisji sejmowej w celu zbadania przebiegu „wydarzeń czerwcowych” w roku 1976. Materiały sprawy złożono 08.11.1977 w archiwum Wydziału "C" KW MO Łódź pod sygn. 5164/II, a w roku 1988 zniszczono za protokołem brakowania nr 948/88 p. 40. Materiały o sygn. 5164/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne zawierające meldunki operacyjne Wydziału III i Wydziału V KW MO/WUSW w Skierniewicach za lata 1982–1985 przesyłane do Wydziału I Departamentu III i Departamentu V MSW. Wiesław Sroga występuje w materiałach z lat 1984-1985 jako były wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Domu Kultury w Skierniewicach, następnie nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Nauczyciele”, nr rej. 5520, a następnie Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Malkontent”, nr rej. 6042. IPN Ld 052/99 (6/17/90).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Nauczyciele”, nr rej. 5520, prowadzona w okresie 10.01.1984 - 04.06.1984 przez Grupę III RUSW w Rawie Mazowieckiej w celu inwigilacji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej, w tym Wiesława Srogi, podejrzanych o prowadzenie „wrogiej działalności politycznej”. Sprawę zakończono, ponieważ nie stwierdzono negatywnych skutków oddziaływania osób inwigilowanych na „środowisko nauczycielskie i na młodzież”. Materiały sprawy złożono 04.06.1984 w archiwum WZO WUSW Skierniewice pod sygn. 536/II, a w roku 1989 zniszczono. Materiały o sygn. 536/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld 052/99.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Malkontent”, nr rej. 6042, prowadzony w okresie 11.03.1985 - 08.09.1987 przez Grupę III RUSW w Rawie Mazowieckiej w celu inwigilacji nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej Wiesława Srogi, który „w gronie nauczycielskim tendencyjnie przedstawia wydarzenia w kraju” oraz „utrzymuje bliskie kontakty z klerem”. Materiały sprawy złożono 08.09.1987 w archiwum WZO WUSW Skierniewice pod sygn. 796/II, a w roku 1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiały o sygn. 796/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld 052/99.
.