Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Czyż
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 03-11-1942
Imię ojca: Brak danych
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Waldemar Czyż został zarejestrowany 24.12.1968 do nr Kr 8027 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) prowadzonego przez Wydział III KWMO w Krakowie w okresie od 24.12.1968 do 11.08.1981. Był objęty kontrolą operacyjną ze względu na aktywny udział w wydarzeniach marcowych w Krakowie, a następnie działność opozycyjną w latach 70-tych. Materiały KE przekazano 11.08.1981 do Wydziału III-1 KWMO w Krakowie. Akta KE KR 8027 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Waldemar Czyż został zarejestrowany 15.09.1981 do nr Kr 25030 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) prowadzonego przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie w okresie od 15.09.1981 do 30.08.1984. Objęty kontrolą operacyjną ze względu na kontynuowanie działalności opozycyjnej i wydawniczej w ramach NSZZ "Solidarność". Materiały połączono z Kwestionariuszem Ewidencyjnym nr Kr 8027 prowadzonym wcześniej przez Wydział III KWMO w Krakowie. 30.08.1984 materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie. Materiały KE w większości zniszczono w 1989, pozostawiono nieliczne dokumenty. IPN Kr 010/12114 (16518/II).
Waldemar Czyż został zarejestrowany 08.04.1987 do nr Kr 33472 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Krety" nr Kr 26208, prowadzonej w okresie od 28.04.1982 do 20.01.1990, początkowo jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a od 20.08.1986 jako SOR przez Wydział III KWMO/WUSW w Krakowie. Akta KE "Krety" zakończono i złożono 29.09.1989 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie. Materiały zniszczono w 1989. Materiały SOR "Krety" KR 33472 zniszczone w jednostce operacyjnej w 1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Waldemar Czyż został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w okresie 14.04.1982 do 12.11.1982 jako jeden z podejrzanych o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych NSZZ "Solidarność". Od 16.04.1982 tymczasowo aresztowany. W dn. 09.06.1982 prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie umorzył śledztwo z powodu braku dowodów. Równocześnie uchylono areszt tymczasowy. Sprawę zamknięto i akta złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie 12.11.1982 pod sygn. 5443/III. IPN Kr 07/5192 (5443/III), 096/945 (5443/3) mkf.
Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące osób zatrzymanych podczas manifestacji ulicznej w dniu 31.08.1983 w Krakowie. Wśród osób zatrzymanych był Waldemar Czyż. Zwolniony 02.09.1983. Materiały złożono 10.10.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5579/III-gr. IPN Kr 07/5282 (5579/III), IPN Kr 096/1007 (5579/3) mkf.
Akta penitencjarne osadzonego w Areszcie Śledczym w Krakowie Waldemara Czyża prowadzone w okresie od 17.04.1982 do 09.06.1982. Aresztowany tymczasowo 14.04.1982 w związku z podejrzeniem o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Osadzony w areszcie 17.04.1982. Zwolniony 09.06.1982 decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. IPN Kr 081/188 (38/603/82).
Akta administracyjne Wydziału III-1 KWMO w Krakowie prowadzone w okresie od 1978 do 1982, zawierają m. in.: plany przedsięwzięć operacyjnych, ocenę sytuacji operacyjnej w środowisku studentów i pracowników naukowych uczelni krakowskich, informacje o prowadzonych sprawach operacyjnych, wykaz osób wytypowanych do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych, listę osób przewidzianych do internowania. Waldemar Czyż występuje w w/w materiałach. IPN Kr 056/92 (140/K).
Akta administracyjne prowadzone przez Wydział III KWMO w Krakowie w okresie od 1977 do 1982. Dokumentacja analityczna dotycząca pracy operacyjnej Wydziału III zawierająca m.in. kierunkowe plany pracy operacyjnej oraz sprawozdania, oceny sytuacji operacyjno-polityczna na terenie województwa, informacje o prowadzonych sprawach operacyjnych. W. Czyż występuje w w/w materiałach. IPN Kr 056/93 (141/K).
Akta administracyjne prowadzone przez Wydział III KWMO w Krakowie w okresie od 19.10.1977 do 12.01.1982. Materiały zawierają m. in. analizę środowiska pracowników naukowych i studentów uczelni krakowskich, ocenę sytuacji w województwie krakowskim po wprowadzeniu stanu wojennego, informacje dot. internowanych, opracowania analityczne. W. Czyż występuje w w/w materiałach. IPN Kr 056/94 (142/K).
Akta paszportowe Waldemara Czyża prowadzone w okresie od 12.07.1969 do 24.05.1989 przez Wydział Paszportów KWMO/WUSW w Krakowie. Dwukrotnie objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata. Zastrzeżenie nr Z-1235/69 na okres od 27.07.1971 do 31.12.1975 wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie. Zastrzeżenie nr Z-6822 na okres 01.01.1982 do 01.01.1984 wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie. IPN Kr 37/35509 (EAKR 35509).
.