Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Bakalarz
Miejsce urodzenia: Wola Zarczycka
Data urodzenia: 27-08-1915
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa dotyczące Franciszka Bakalarza prowadzone przez PUBP Łańcut w okresie od 02.02.1950 do 15.05.1951 w sprawie utrzymywania przez w/w kontaktów z członkami Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) i nielegalnego posiadania broni. Sprawa zakończono i złożono w archiwum do numeru 8108 w dniu 15.05.1951, a następnie przerejestrowano do numeru 2093/III (styczeń 1968). IPN Rz 046/1103 (2093/III).
Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie przeciwko Franciszkowi Bakalarzowi oskarżonemu o to, iż przekazywał informacje i udzielał pomocy członkom WiN, a także nielegalnie posiadał broń. W dniu 07.05.1950 sporządzono akt oskarżenia do sądu względem w/w. Sprawa prowadzona była przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 05.02.1950 do 20.05.1950. IPN Rz 108/5499.
Akta sprawy sądowej przeciwko Franciszkowi Bakalarzowi prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 02.02.1950. W/w oskarżony został o to, iż utrzymywał kontakty z członkami Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" i przekazywał informacje o przemieszczaniu się oddziałów WP i UB oraz przechowywał nielegalnie broń. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z 20.05.1950 został skazany na łączną karę 7 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek mienia. IPN Rz 107/1077.
Informacje dot. Franciszka Bakalarza znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954 i w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954. IPN Rz 50/38, IPN Rz 50/39.
Zapisy dot. w/w znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951 oraz w Wykazie osób aresztowanych za rok 1950. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/23, IPN Rz 65/56.
Informacje dot. Franciszka Bakalarza znajdują w Księdze głównej więźniów CW w Rawiczu za rok 1951, Skorowidzu więźniów za lata 1949-1951 oraz Skorowidzach do księgi głównej więźniów za okres 1946-1951 i 1951-1952. Franciszek Bakalarz w więzieniu w Rawiczu przebywał od 15.03.1951 do 16.09.1951. Następnie został przetransportowany do Ośrodka Pracy Więźniów w Jelnej. IPN Po 3/38 , IPN Po 3/46, IPN Po 3/47, IPN Po 3/96.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydz. "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978. Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów. Franciszek Bakalarz był członkiem bojówki WiN działającej na terenie pow. łańcuckiego, dodatkowo w organizacji pełnił funkcję informatora. IPN Rz 05/4.