Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Łukasz Jan
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 07-05-1961
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Spraw Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy w dniu 27.05.1983. Sprawa dot. powołania TKZ NSZZ „Solidarność” przy Akademii Rolniczej w Poznaniu. W dniu 16.02.1983 SOS przekształcono w SOR. Sprawa była przejściowo rejestrowana w kategorii „zabezpieczenie”. Materiały 12917/II wybrakowano protok. nr 69 z 28.12.1989. Materiały 12917/II wybrakowano w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany tymczasowo w dniu 23.05.1983. Powód zatrzymania i wszczęcia sprawy: kolportaż „nielegalnej” literatury w ramach „nielegalnych” struktur NSZZ „Solidarność” mogący „wyrządzić poważą szkodę interesom PRL”. IPN Po 04/3504 (15016/III).
Akta prokuratorskie Postępowanie przygotowawcze dot. kolportażu „nielegalnej” literatury w ramach „nielegalnego” związku. W dniu 25.07.1983 Prokuratura uchyliła areszt tymczasowy na podstawie amnestii z dnia 21.07.1983. IPN Po 6/16 (V. Ko. 244/83).
Akta penitencjarne Osadzony w areszcie 25.05.1983 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym dot. kolportażu „nielegalnej” literatury w ramach „nielegalnego” związku. Zwolniony 25.07.1983 na mocy amnestii. IPN Po 89/239 (59902).
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu w dniach 14.08.1985 oraz 20.01.1986. IPN Po 822/223037 (EAPO 223037).