Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Miłosz
Nazwisko: Rudnicki
Miejsce urodzenia: Łuków
Data urodzenia: 26-06-1930
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały osób ujawnionych W materiałach znajduje się oświadczenie J. Rudnickiego ps. "Kmita" o zaniechaniu dotychczasowej działalności w organizacjach NSZ i "WiN". IPN Lu 054/66
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Jerzemu Miłoszowi Rudnickiemu oskarżonemu na podstawie przepisów dekretu z 13.06.1946 "o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa" o "nielegalne posiadanie broni". 9.03.1949 sporządzono akt oskarżenia. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 289/II. IPN BU 0235/280 (289/II)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko Jerzemu Miłoszowi Rudnickiemu oskarżonemu na podstawie przepisów dekretu z 13.06.1946 "o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa" o "nielegalne posiadanie broni". Tymczasowo aresztowany mocą postanowienia z 13.12.1948. Wyrokiem z 28.03.1949 skazany na 2 lata więzienia. Zwolniony z więzienia 9.12.1950. IPN BU 1001/200 (SR 415/49)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowanie członków NSZ działających na terenie powiatu Łuków. IPN Lu 08/138 (O/147), IPN Lu 08/94 (O/103)
Akta śledcze Materiały śledcze z postępowania przeciwko J. Rudnickiemu w związku z działalnością w okresie od 9.1951 do 1.1952 w nielegalnej organizacji "Reduta". Aresztowany 26.01.1952 przez UBP na m. Łódź. W aktach znajdują się doniesienia informatora "Hamlet" dotyczące J. Rudnickiego. Materiały archiwalne 29.05.1970 przerejestrowano z nr 42/III do nr 11771/III. IPN Ld pf 12/4277 (11771/III), IPN Ld pf 10/485 t. 9.
Akta sądowe Materiały z postępowania sądowego przeciwko J. Rudnickiemu. Dnia 26.01.1952 aresztowany za to, że w okresie 9.1951-26.01.1952 był członkiem nielegalnej organizacji "Reduta" działającej na terenie Łodzi. Skazany wyrokiem WSR w Łodzi z dnia 19.03.1952 na 7 lat więzienia. Zwolniony 28.05.1956. Dnia 12.08.1969 Sąd Wojewódzki w Łodzi zarządził zatarcie skazania. IPN Ld 6/1898 (Sr 392/52), IPN Ld 91/332 (V Kow 67/69)
Akta penitencjarne W okresie 26.01.1952-28.05.1956 przebywał w więzieniu w Łodzi, Sieradzu i Strzelcach Opolskich. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Występuje w meldunkach prowadzonych spraw śledczych, a także sprawozdaniach miesięcznych UBP na m. Łódź, jako członek nielegalnej organizacji "Reduta", której działania przejawiały się werbunkiem członków i "walką z ustrojem Państwa Polskiego". IPN Ld pf 10/54 (56/X), pf 10/66 (68/X), pf 10/309 (324/X)
Akta kontrolne śledztwa Występuje w materiałach dotyczących innej osoby jako członek organizacji "Reduta". IPN BU 0235/986 (1019/II)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Rozpracowania zaniechano z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. Mat. o sygn. 2585/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W ramach spraw o krypt. "P-57", "P - 64", "Zagubiony" prowadzonych przez KMO m. st. Warszawy, dokonano sprawdzenia grupy 6 osób w tym J. Rudnickiego, byłych członków organizacji podziemia niepodległościowego. IPN BU 0208/68 (74/III), IPN BU 01286/66 (74/3).
Akta administracyjne J. Rudnicki występuje jako dowódca organizacji "Reduta" w "indeksie nielegalnych organizacji i band działających po wyzwoleniu na terenie Łodzi". IPN Ld pf 10/449 (524/X)
Akta administracyjne Występuje w opracowaniach dotyczących nielegalnych organizacji działających na terenie województwa łódzkiego w latach 1945-1956, jako członek NSZ i organizacji "Reduta". IPN Ld pf 10/433 t. 4 (508/X)
Akta administracyjne Opracowanie dotyczące nielegalnej organizacji "ZHP Drużyna im. Waszyngtona w Polsce" z terenu Warszawy, której celem było "uprawianie wrogiej propagandy antypaństwowej i antykomunistycznej w ramach tzw. małego sabotażu". J. Rudnicki występuje w "kwestionariuszu osobowym" jako dowódca organizacji "Reduta". IPN BU 0644/200 (1563/R)
Akta administracyjne- charakterystyki Opracowanie dotyczące nielegalnej organizacji "Reduta" z terenu Łodzi, której celem była "walka z ustrojem PRL". J. Rudnicki był dowódcą organizacji, która działała w okresie od 9.1951 do 1.1952. Dnia 25.01.1952 J. Rudnicki został aresztowany przez Wydział Śledczy UBP na m. Łódź, a 19.03.1952 skazany przez WSR w Łodzi. IPN Ld 030/65 (65), IPN BU 0186/65
Opracowania wewnątrzresortowe Materiały dotyczące Podlaskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. J. Rudnicki występuje w materiałach jako organizator na terenie Gimnazjum w Łukowie w listopadzie 1945 r. grupy NSZ, następnie w lipcu 1946 wstąpił do Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". W dniu 2.04.1947 ujawnił się przed Komisją Amnestyjną PUBP Łuków. IPN BU 0187/108
.