Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald
Nazwisko: Banaszewski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 17-08-1959
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Romuald Banaszewski - w latach 1980-tych student Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego i działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na UŁ - według zapisów ewidencyjnych w ZSKO w roku 1982 został objęty przez SB z KW MO w Łodzi "operacyjnym rozpracowaniem", ponieważ "organizował nielegalne struktury NZS". Prowadzenie tego "rozpracowania" i inwigilację Romualda Banaszewskiego zakończono w roku 1986 i zdjęto z ewidencji dnia 22.11.1986. Materiały zgromadzone w tej sprawie skierowano do archiwum Wydz. "C" WUSW w Łodzi i zarejestrowano pod sygn. 6850/II. Materiałów brak. Wpis w oparciu o zapisy ewidencyjne w ZSKO.
Romuald Banaszewski występuje w aktach teczki w donosach Tajnego Współpracownika SB o pseudonimie "Maja" - wraz z grupą innych studentów i osób z Uniwersytetu Łódzkiego. Akta były prowadzone w latach 1984-1989 przez SB z Wydz. III-1 WUSW w Łodzi. IPN Ld 00247/5 t. 1 (46722/I).