Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Jan
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 25-02-1958
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13 grudnia 1981 Grzegorz Dąbrowski - ówczesny student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŁ - został internowany w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o krypt. "Jodła". Jego internowanie nastąpiło na wniosek SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. Został osadzony w więzieniu w Łęczycy, następnie zwolniony z internowania dnia 23 grudnia 1981. Występuje w materiałach Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi z lat 1981-1987 dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. IPN Ld PF86/21 t. 3 (1360/III) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta osobowe internowanego Grzegorza Dąbrowskiego były prowadzone przez administrację Zakładu Karnego w Łęczycy w grudniu 1981. Zapisano w nich między innymi, że ww. student Wydziału Prawa i Administracji UŁ był internowany w "Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Łęczycy" w okresie od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1981 na podstawie decyzji nr 11 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi z dn. 13 grudnia 1981. IPN Ld 23/3 (3/81).
Zapisy z akt paszportowych Grzegorza Dąbrowskiego z lat 1983-1990 prowadzonych przez Wydz. Paszportów KW MO w Łodzi informują, że 23 grudnia 1983 ww. "wyjechał na pobyt czasowy do Grecji", a następnie "odmówił powrotu do kraju". Zapisano też, że G. Dąbrowski ma "paszport ważny do 6.12.85". IPN Ld 533/140019 (EALD 140019).
.