Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfons
Nazwisko: Jurgielewicz
Miejsce urodzenia: Brzozowo
Data urodzenia: 26-09-1910
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aresztowany 28.08.1945 przez WUBP Białystok jako dowódca Kedywu AK, ps. "Kadzidło". Prowadzone przeciwko ww. przez WUBP w Białymstoku śledztwo zakończyło się postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i skierowaniem sprawy do Prokuratury Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku, która 08.10.1945 sformułowała akt oskarżenia - Alfonsa Jurgielewicza oskarżono o to, że od chwili wyzwolenia woj. białostockiego spod okupacji niemieckiej aż do chwili zatrzymania był aktywnym członkiem nielegalnej organizacji AK, która ma na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego. IPN Bi 07/284 (722/III, KSL 860).
Akta zawierają sprawozdania z pracy Sekcji II Wydziału I WUBP w Białymstoku przesyłane do Wydziału II Departamentu I MBP. W sprawozdaniu z 01.09.1945 znajduje się informacja, że 28.08.1945 w Urzędzie Repatriacyjnym został zatrzymany Alfons Jurgielewicz, ps. "Kadzidło", dowódca Kedywu AK w stopniu sierżanta. IPN Bi 045/742 (39/3).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Garnizonowego za okres od października 1945 do 05.11.1945 zawierają dokumenty dotyczące śledztwa prowadzonego przeciwko Alfonsowi Jurgielewiczowi, akt oskarżenia oraz wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku z 05.11.1945 (G 419/45), który uznał Alfonsa Jurgielewicza winnym m.in tego, że od 15.08.1944 do 28.08.1945 brał czynny udział w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, początkowo w charakterze łącznika, ostatnio zaś komendanta oddziału dywersyjnego oraz od marca 1945, a więc w czasie trwania stanu wojennego posiadał bez zezwolenia broń. Skazany został na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Prezydent Krajowej Rady Narodowej nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 28.12.1945. IPN Bi 212/165.
Sąd Wojewódzki w Białymstoku dn. 01.07.1991 w sprawie o sygn. akt III Ko 144/91 uznał wyrok Wojewódzkiego Sądu Garnizonowego w Białymstoku z 05.11.1945 dotyczący Alfonsa Jurgielewicza za nieważny. IPN Bi 212/165.
.