Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Nakielski
Miejsce urodzenia: Dołuje
Data urodzenia: 05-04-1957
Imię ojca: Marian
Imię matki: Celina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledztwa o nr rej. Sz 137/82 prowadzonego w trybie doraźnym w okresie 02.04.1982-30.04.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Szczecinie Waldemar Nakielski występuje jako osoba podejrzana o nielegalny kolportaż ulotek NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego tj. "nie odstąpił jako członek NSZZ >Solidarność< od działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu jego działalności". Waldemar Nakielski został zatrzymany w dniu 22.04.1982 i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, następnego dnia tymczasowo aresztowany. W akcie oskarżenia sporządzonym w dniu 30.04.1982 ww. jest oskarżony "że w okresie od 15 do 31.03.1982 w Szczecinie jako członek NSZZ >Solidarność< świadomie kontynuował działalność związkową po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego i zawieszeniu działalności tego związku przez to, że kolportował ulotki związkowe na terenie Stoczni Remontowej >Gryfia<". Skazany za ww. zarzuty wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 18.06.1982 w trybie doraźnym na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Sz 0013/264 (14416/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie "Pokusa" zarejestrowana w dniu 09.04.1982 pod nr 23422 przez Wydz. V KWMO w Szczecinie, a zdjęta z ewidencji w dniu 03.09.1982, dotyczy Waldemara Nakielskiego (nr rej. 23496) jako podejrzanego o przynależność do nielegalnej organizacji. Sprawę zakończono 23.06.1982 skierowaniem do sądu. Materiały o sygn. 14170/II zniszczono 21.12.1989. Protokół brakowania nr 2/90 z 12.01.1990, poz. 2097. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W aktach sprawy prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie w okresie 03.05.1982-18.06.1982 Waldemar Nakielski występuje jako osoba aresztowana tymczasowo i osadzona w areszcie śledczym w Szczecinie w dniu 23.04.1982. Skazany wyrokiem ww. sądu w trybie doraźnym w dniu 18.06.1982 za kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego przez udział w "organizowaniu i kolportażu ulotek związkowych na terenie Stoczni Remontowej >Gryfia< w Szczecinie" na karę 3 lat pozbawienia wolności. Karę zaczął odbywać w ZK we Wrocławiu. Uchwałą Rady Państwa "o prawie łaski" z dnia 28.03.1983 Waldemar Nakielski został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary i zwolniony w dniu 06.04.1983 z ZK w Strzelinie. Potwierdził to wyrok Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 03.08.1983. IPN Sz 439/1 (II K 116/82).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Zakładu Karnego w Strzelinie. Waldemar Nakielski został tymczasowo aresztowany w dniu 23.04.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Po wyroku skazującym Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 18.06.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności, Waldemar Nakielski został w dniu 29.06.1982 przeniesiony do ZK we Wrocławiu, a w dniu 02.03.1983 do ZK w Strzelinie celem odbycia orzeczonej kary. Uchwałą Rady Państwa "o zastosowaniu prawa łaski" z dnia 28.03.1983 Waldemar Nakielski został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary czego wynikiem był ,,Nakaz warunkowego zwolnienia" wydany w dniu 05.04.1982 przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu. Następnego dnia Waldemar Nakielski odzyskał wolność. IPN Wr 149/179 (110/IV/83).
W aktach administracyjnych Wydz. "C" WUSW w Szczecinie "Rejestr osób amnestionowanych 1983, 1984, 1986 r. i zgłaszających się z 1984 i 1986 r.". Waldemar Nakielski występuje pod poz. nr 21 jako skazany przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 18.06.1982 (Spr. nr - 137/82). IPN Sz 0012/477 t. 1 (1513/IV).