Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Zastawny
Miejsce urodzenia: Kopki
Data urodzenia: 30-08-1911
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie oraz PUBP w Nisku od 20.05.1947 na osobę Piotra Zastawnego, oskarżonego o to, że wiedząc iż na terenie powiatu niżańskiego przebywał członek NSZ (kontaktował się z nim osobiście) nie poinformował o tym organów bezpieczeństwa. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 11853/śl w dniu 31.12.1951, a następnie przerejestrowano do nr 3940 (w roku 1968). IPN Rz 050/1000 (3940/III).
Akta sprawy sądowej (Sr. 650/47) prowadzonej wobec m.in. P. Zastawnego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 20.05.1947. Wymieniony oskarżony został o to, iż posiadając wiarygodną wiadomość o przebywaniu na terenie powiatu niżańskiego (wieś Kopki) w dniu 17.05.1947 członka Narodowych Sił Zbrojnych (NZS) nie zawiadomił o tym właściwych organów. Wyrokiem z dnia 27.08.1947 został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres roku. IPN Rz 107/540 (Sr. 650/47).
Zapisy dot. Piotra Zastawnego znajdują się w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Nisku za lata 1946-1954, oraz w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Nisku za lata 1946-1954. IPN Rz 50/41, IPN Rz 50/42.
Informacje na temat w/w widnieją w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona za okres od 02.01.1947 do 20.06.1947), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1947, Wykazie aresztowanych w latach 1946-1948, Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947 oraz w Skorowidz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947. IPN Rz 65/4 t. 1, IPN Rz 65/19, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/68, IPN Rz 65/75.
Zapisy odnoszące się do w/w znajdują się w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie (dot. więźniów skazanych przez sądy wojskowe w latach 1946-1947) w Księdze głównej więźniów karnych Centralnego Więzienia (CW) we Wronkach za lata 1946-1947, Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych za lata 1946 -1948 oraz w Skorowidzu więźniów CW we Wronkach za okres 1945-1950. P. Zastawny został osadzony w Więzieniu w Rzeszowie w dniu 19.07.1947, a następnie przetransportowany do CW we Wronkach, gdzie przybył w dniu 30.12.1947. Został zwolniony z dniem 15.05.1950. IPN Rz 190/47, IPN Po 3/57, IPN Po 3/58, IPN Po 3/69, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
.