Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Szczekot
Miejsce urodzenia: Piskorowice
Data urodzenia: 20-09-1906
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach operacyjnych dot. Henryka Szczekota znajdują się dokumenty sprawy śledczej prowadzonej przeciwko w/w przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie od 29.02.1952. Powodem wszczęcia śledztwa był fakt, iż wymieniony posiadając wiarygodną informacje o istnieniu "nielegalnej" organizacji (Polskie Powstańcze Siły Zbrojne) mającej na celu m.in. obalenie ówczesnego ustroju, nie poinformował o tym organów bezpieczeństwa. Śledztwo zakończono skierowaniem w dniu 27.03.1952 aktu oskarżenia do sądu. IPN Rz 043/201 (11876/II).
Akta sądowe sprawy prowadzonej przeciwko w/w przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 29.02.1952. Henryk Szczekot wiedząc, iż na terenie m.in Hawłowic (pow. Jarosław) istnieje organizacja Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ) nie poinformował o tym fakcie organów bezpieczeństwa. W związku z powyższym został wyrokiem z dnia 16.04.1952 skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Rz 25/2813 (Sr. 130/52).
Zapisy dotyczące Henryka Szczekot znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona od 04.01.1952 do 27.12.1952). IPN Rz 65/13.
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna (nr 1471/56) założona na H. Szczekota i prowadzona przez PUsdBP w Jarosławiu w okresie od 31.03.1956 do 10.12.1956. Henryk Szczekot został określony jako "kułak wiejski o wrogiej postawie do PRL". Sprawę zakończono z dniem 10.12.1956 w związku ze stwierdzeniem, iż w/w "wrogiej" działalności nie prowadzi (pozostawiony jednak w ewidencji jako "kułak"). IPN Rz 043/201 (11876/II).
Charakterystyka nr 35 dotycząca organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojnej (PPSZ) działającej od marca 1950 na terenie powiatów przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego. Głównym celem organizacji była walka z reżimem komunistycznym. Materiały zostały opracowane przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w roku 1976. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Henryka Szczekota - był on pomocnikiem organizacji, od 1950 do chwili aresztowania tj. do 27.02.1952 udzielał on na terenie Hawłowic pomocy żywnościowej oraz schronienia członkom PPSZ. IPN Rz 05/55, IPN Rz 0172/36/J mikrofilm.