Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Wardyga
Miejsce urodzenia: Wielkie Oczy
Data urodzenia: 19-06-1913
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dotyczące m.in. Leona Wardygi prowadzone przez PUBP w Jarosławiu od 24.06.1946. Wymieniony został oskarżony o to, iż od kwietnia 1946 do chwili aresztowania tj. 03.10.1947 był aktywnym członkiem organizacji WiN na terenie powiatu jarosławskiego (pełnił w organizacji funkcję informatora), jej celem była zmiana ówczesnego ustroju Polski. Akta sprawy złożono w archiwum pod sygn. 6560 w dniu 14.01.1950, a następnie skomasowano pod sygn. 1417/III. IPN Rz 046/722 (1417/III).
Akta sądowe prowadzone od 03.10.1947 przeciwko m.in. Leonowi Wardydze przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Rzeszowie. Wymieniony wyrokiem z dnia 22.06.1948 został skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek mienia. IPN Rz 122/333-336, IPN Rz 122/338 (Sr. 437/49).
Zapisy dot. w/w znajdują się w: Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona za okres od 20.06.1947 do 27.02.1948), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948 (księga prowadzona w okresie od 03.01 do 23.12.1948) oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53.
Informacje dot. Leona Wardygi znajdują się w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze aresztu przy PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1948 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Jarosławiu za lata 1947-1954. IPN Rz 50/15 (169), IPN Rz 50/16 (170), IPN Rz 50/17 (175), IPN Rz 50/77 (171).
Leon Wardyga wymieniony jest w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947, a także w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Zapisy dot. Leona Wardygi znajdują się w Skorowidzach więźniów oraz w Księgach głównych więźniów karnych Centralnego Więzienia (CW) we Wronkach z lat 1948-1954. Wymieniony przybył do więzienia w dniu 03.12.1948 i przebywał w nim do 23.11.1951 (przewieziony do Rzeszowa). Ponownie w CW we Wronkach został osadzony od 02.03.1952 do 26.05.1955. IPN Po 3/ 59, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70-73.
Aresztowany 06.10. 1947 i osadzony w Areszcie w Jarosławiu, w dniu 25.03.1948 przybył do Więzienia w Rzeszowie, następnie osadzony kolejno w: Centralnym Więzieniu we Wronkach (od 03.12.1948) oraz ponownie w Rzeszowie (25.11.1951) i We Wronkach (od 02.03.1952). Z dniem 26.05.1955 przetransportowany do Więzienia w Sieradzu, zwolniony w związku z amnestią w dniu 14.05.1956. Karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna nr 1343/56 prowadzona od 24.02.1956 przez PUdsBP w Jarosławiu na inną osobę ze względu na jej "wrogą" postawę do PRL. Sprawa została założona w wyniku przekwalifikowania sprawy agenturalnego sprawdzenia nr 205/55. W dniu 14.12.1957 została przekazana w celu dalszego prowadzenia do Wydz. III KWMO w Krakowie. W materiałach znajduje się odpis protokołu przesłuchania Leona Wardygi z dnia 24.10.1947. Sprawę zakończono w dniu 23.10.1959. IPN Kr 010/9235 (9401/II).
Charakterystyka nr 3 dot. organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręg Rzeszów opracowana przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1978. W materiałach znajduje się m.in. kwestionariusz osobowy Leona Wardygi - członka WiN w latach 1946-1947 na terenie Jarosławia. W ramach organizacji zbierał i przekazywał przełożonym informację z dziedziny ekonomii i polityki, a także uczestniczył w zbiórce funduszy na rzecz WiN pośród mieszkańców Jarosławia. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).