Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Zawada
Miejsce urodzenia: Dobrzyca
Data urodzenia: 27-10-1931
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy karnej o nr Sr 69/53 prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w okresie 03.04.1953-18.03.1955. Stanisław Zawada na mocy wyroku z dn.16.04.1953 został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Podstawą skazania było oskarżenie żołnierza zasadniczej służby wojskowej Stanisława Zawady, iż 6 bądź 7 marca 1953 w jednostce wojskowej w Międzyzdrojach w przerwie apelu poświęconego chorobie i śmierci Józefa Stalina miał „nawoływać do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej państwa Polskiego i ZSRR używając w rozmowie z kolegami/żołnierzami słów oszczerczych i podburzających”. WSR w Szczecinie w dn. 18.03.1855 wydał postanowienie o jego warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Wyrok odbywał w zakładach karnych w Szczecinie i Nowogardzie. IPN Sz 361/324 (Sr 69/53).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie prowadzone w okresie 12.03.1953-29.04.1955 wobec Stanisława Zawady, skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie na cztery lata więzienia. Pan Stanisław Zawada będąc żołnierzem zasadniczej służby wojskowej został oskarżony i skazany za wygłaszanie słów oszczerczych i podburzających w okresie żałoby po śmierci Józefa Stalina. IPN BU 2354/150 (W 126/53).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie prowadzone w okresie 12.03.1953-19.04.1953 wobec Stanisława Zawady, skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie na cztery lata więzienia. Materiały zawierają postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, akt oskarżenia oraz odpis wyroku. IPN BU 2354/151 (Pr I 35/53).
Akta Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy prowadzone w latach 1991-1993. Sąd postanowieniem z dn. 16.04.1991 nie uwzględnił wniosku Pana Stanisława Zawady wnoszącego o rehabilitację i unieważnienie wyroku wydanego przez WSR w Szczecinie w dn.16.04.1953 w trybie ustawy z dn. 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Rekomendowano wystąpienie z wnioskiem o rewizję nadzwyczajną. IPN By 52/79 (Cs 366/91).
Akta zwierają wniosek o rewizję nadzwyczajną wyroku wydanego 16.04.1953 przez WSR w Szczecinie na korzyść skazanego Stanisława Zawady, wystosowaną przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Jak również wyrok z dn. 08.12.1992 Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa w całości zmieniający zaskarżony wyrok, poprzez uniewinnienie skazanego. W uzasadnieniu SN stwierdził, że wypowiedziane przez Stanisława Zawadę słowa: „Wprawdzie Stalin zmarł, ale gdyby tak podczas pogrzebu samoloty USA zbombardowały Moskwę, to w Polsce byłoby dobrze” nawet w ówczesnym ustroju prawnym trudno było zakwalifikować jako czyn przestępczy, a skazanie Pana Stanisława Zawady nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego. IPN BU 1209/882 (491/92).
Akta sprawy Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy prowadzonej w okresie 1992-1993. Zawierają wniosek Pana Stanisława Zawady o przyznanie odszkodowania tytułem niesłusznego skazania i uwięzienia. Sąd POW postanowieniem z 20.04.1993 przychylił się do tego wniosku. IPN By 311/263 (Żo. 16/93).
.