Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Zarychto
Miejsce urodzenia: Dociszki
Data urodzenia: 20-12-1944
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku od 02.09.1982 do 10.09.1982 w sprawie nielegalnej akcji protestacyjnej zorganizowanej 31.08.1982 po mszy św. w intencji ojczyzny w Kościele Mariackim w Słupsku, której uczestniczy udali się pod siedzibę Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w celu złożenia kwiatów. Podczas demonstracji miało dochodzić do namawiania ludzi do atakowania sił porządkowych. Antoni Zarychto figuruje w wykazie osób zatrzymanych 31.08.1982 w areszcie KW MO w Słupsku „za udział w zakłócaniu spokoju i porządku”. IPN Gd 012/46 (69/III).
Akta osobowe skazanego Antoniego Zarychto, ukaranego za udział w demonstracji ulicznej 31.08.1982 w Słupsku. 01.09.1982 w wyniku postępowania przyspieszonego prowadzonego przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska, ww. został uznany winnym tego, że „31 sierpnia 1982 r. ok. godz. 21:30 w Słupsku na ulicy Findera brał udział w zbiegowisku publicznym i nie opuścił go pomimo wezwania właściwego organu MO”. Otrzymał karę zasadniczą w postaci grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej natychmiast na 40 dni aresztu. Do Aresztu Śledczego przy Zakładzie Karnym w Słupsku został przyjęty 01.09.1982. W dn. 03.09.1982 został zwolniony ze względu na uregulowanie całej grzywny. IPN Gd 920/77.
Dokumentacja Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jodła”/„Klon” prowadzona od 11.09.1980 do 10.02.1983 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku, dotycząca osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Antoni Zarychto, ukarany grzywną z zamianą na 40 dni aresztu, figuruje w wykazie osób, przeciwko którym wniesiono wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń „za udział w zakłóceniu porządku w dniu 31.VIII.1982 r., i którzy w trybie przyspieszonym skazani zostali na kary grzywny z zamianą na areszt”. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV).