Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Rudziński
Miejsce urodzenia: Czarlin
Data urodzenia: 28-09-1928
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Nowym Mieście Lubawskim i Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy w sprawie przynależności do organizacji niepodległościowej działającej pod dowództwem „Cichego”. Jednostka zawiera materiały z okresu 16.08.1946-25.09.1965. Jan Rudziński figuruje w spisie członków oddziału i spisie figurantów teczki obserwacyjnej. Był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego, przechodzi także w protokole przesłuchania innej osoby podejrzanej. W materiałach znajduje się plan realizacji rozpracowania oddziału „Cichego”, w którym opisano m.in. zatrzymanie 11.06.1946 narzeczonej Jana Rudzińskiego w celu uzyskania o nim informacji. IPN By 070/1221 t. 1-2 (1268/III).
Akta dochodzenia prowadzonego przez PUBP w Nowym Mieście Lubawskim przeciwko Janowi Rudzińskiemu. Dochodzenie zostało wszczęte postanowieniem oficera śledczego PUBP w Nowym Mieście Lubawskim z 16.11.1946. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr. 2048/46) z 18.11.1946 w związku z tym, że w czasie przeprowadzonej rewizji okazało się, że posiadał broń bez zezwolenia. Postanowieniem oficera śledczego PUBP w Nowym Mieście Lubawskim (56/46) z 28.11.1946 pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W toku prowadzonego dochodzenia ustalono, że ww. od 08.09.1946 był członkiem podziemnej organizacji niepodległościowej pod dowództwem „Cichego” i brał udział w akcjach dotyczących rozbrajania posterunków MO. Dochodzenie zamknięto 29.11.1946. Aktem sporządzonym 30.11.1946 przez oficera śledczego PUBP w Nowym Mieście Lubawskim Jan Rudziński pseud. "Szczygieł" został oskarżony o to, że od 08.09.1946 był czynnym członkiem organizacji mającej na celu obalenia obecnego ustroju demokratycznego Państwa Polskiego; o posiadanie broni palnej; o udział w rozbrojeniu posterunku MO Pietrzylas pow. ostródzki w dn. 19.10.1946; o udział w akcji rozbrojenia czterech milicjantów w dn. 22.10.1946 w miejscowości Marwald pow. ostródzki. Akta złożone do archiwum pod sygn. 1029/III zniszczono za protokołem brakowania akt nr 34/88 z 23.01.1989. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0090/332 (332/3) mikrofilm.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w sprawie karnej (R. 818/46), prowadzonej od 09.12.1946 do 28.12.1946 przeciwko Janowi Rudzińskiemu oskarżonemu o przynależność do podziemnej organizacji "Cichego" i udział w akcjach rozbrajania posterunków MO i milicjantów. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (R. 818/46) z 28.12.1946 Jan Rudziński został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i skazany na karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia. Decyzją z 08.01.1947 Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok został wykonany przez rozstrzelanie 17.01.1947 w więzieniu w Grudziądzu (Jan Rudziński miał wówczas 18 lat). Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu (II Ko. 91/92) z 03.06.1992 uznano za nieważny wyrok skazujący Jana Rudzińskiego, ponieważ czyny, za które został skazany „były związane z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”. IPN By 66/652 (R. 818/46).
Rozpracowanie Wstępno-Agencyjne krypt. „Lew” przemianowane na „Wywrotowcy” prowadzona przez PUBP w Nowym Mieście Lubawskim i Wydz. III WUBP w Olsztynie w latach 1950-1954. Teczka zawiera materiały ze spraw dotyczących byłych członków oddziałów podziemia niepodległościowego z terenów Kujaw i Mazowsza. Jan Rudziński pseud. „Szczygieł” figuruje w spisie osób z powiatu Nowe Miasto aktywnie rozpracowywanych w sprawach ewidencyjnych, sporządzonym 12.12.1952 oraz w spisie członków i współpracowników oddziału podziemnego przechodzących w obiektowym rozpracowaniu, sporządzonym 03.12.1952. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 69/IV zostały zniszczone za protokołem brakowania akt nr 34/88 z 23.01.1989. Zachował się mikrofilm z akt. IPN Bi 087/68 t. 1-5 (69/4) mikrofilm.
Charakterystyka nr 31 sporządzona w 05.08.1974 w Wydz. „C” KW MO w Bydgoszczy dotycząca podziemnej organizacji pod dowództwem „Cichego”, działającej na terenie powiatów nowomiejskiego, iławskiego, brodnickiego i ostródzkiego w okresie od marca lub kwietnia 1946 do stycznia 1947. Oddział „Cichego” miał „podłoże polityczne o zabarwieniu AK”. Współpracował z innymi oddziałami pod dowództwem „Bali”, „Sowy”, „Wilka” i „Łysego”. Powstał pod koniec kwietnia 1946 i początkowo zajmował się kolportażem ulotek „o treści antypaństwowej”. Zgodnie ze swoimi założeniami oddział „Cichego” rozbrajał funkcjonariuszy i posterunki MO i UB oraz karał aktywistów PPR. Jan Rudziński pseud. „Szczygieł” od września do 06.11.1946 był członkiem podziemnej organizacji, brał udział w jej akcjach, za co został aresztowany przez PUBP Nowe Miasto i skazany Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 28.12.1946 na karę śmierci, którą wykonano 17.01.1947. IPN By 010/31 (31/B).
Charakterystyki nr 45, 46 i 48 oraz karty na czyn członków organizacji pod nazwą „Ruch Oporu Armii Krajowej” (ROAK) z terenu województwa olsztyńskiego. Materiały sporządzono w latach 1972-1980. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy dotyczący Jana Rudzińskiego sporządzony 27.06.1979. Zgodnie z kwestionariuszem, Jan Rudziński pseud. „Szczygieł” był członkiem Ruchu Oporu Armii Krajowej: „W okresie od 08.09.1946 do 06.11.1946 na terenie województwa bydgoskiego, olsztyńskiego i warszawskiego był szeregowym członkiem ROAK [pod dowództwem] »Łysego« w grupie »Cichego«, w którym z bronią w ręku brał udział w rozbrajaniu posterunku MO i milicjantów. Aresztowany 06.11.1946 przez Posterunek MO w Lubawie. W czasie rewizji znaleziono u podejrzanego 3 jednostki broni palnej. Skazany na karę śmierci, wyrok wykonano przez rozstrzelanie. IPN Bi 065/153 t. 1 (932/IV).
.