Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Zygmunt
Nazwisko: Szubrych
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 16-08-1949
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Szubrych 21.06.1982 został zarejestrowany pod nr 8117 przez Wydz. V KW MO w Toruniu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarz” prowadzonej pod nr 7798 od 09.03.1982 do 16.02.1983. Sprawa dotyczyła prowadzenia działalności związkowej w okresie obowiązywania stanu wojennego w postaci drukowania i kolportowania ulotek antysocjalistycznych. Akta złożono do archiwum pod sygn. 900/II. Akta o sygn. 900/II zostały zniszczone przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu 25.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta kontrolne śledztwa prowadzone przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu od 05.07.1982 do 04.03.1983. Sprawa dotyczyła „niezaniechania działalności związkowej w NSZZ >Solidarność< oraz kolportażu ulotek” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu. Jedną z osób zaangażowanych w tę działalność był Wiesław Szubrych. W ramach prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Toruniu SOR kryptonim „Drukarz” w dniu 05.07.1982 dokonano przeszukania jego miejsca zamieszkania. W rezultacie zabezpieczono przedmioty wykorzystywane do powielania wydawnictw „Solidarności” m.in. powielacz, farbę drukarską, matryce i ulotki. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg. Śl. II-174/82) z 06.07.1982 Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu wszczął śledztwo. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 06.07.1982 tymczasowo aresztowany. Następnie kilkukrotnie przesłuchiwany do sprawy w lipcu i sierpniu 1982. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garniznowej w Bydgoszczy z 16.09.1982 śledztwo zostało zamknięte sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN By 082/59 (112/III).
Akta sprawy karnej prowadzone przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy od 04.07.1982 do 02.01.1989. Wiesław Szubrych został skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy (So.W.376/82) z 20.01.1983 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 5 lat oraz karę grzywny. Tego samego dnia Sąd zadecydował także o uchyleniu tymczasowego aresztu. Jednocześnie na poczet kary grzywny i kary więzienia Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztu od 05.07.1982 do 20.01.1983. IPN By 51/169-172.
Akta Wiesława Szubrycha, tymczasowo aresztowanego na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-174/82) z 06.07.1982 w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie druku i kolportażu na terenie Torunia opozycyjnych ulotek. Osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Zwolniony z aresztu 20.01.1983 zarządzeniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN By 232/34 (39/63).
.