Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Kazimierz
Nazwisko: Chimiak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-01-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]. Objęty inwigilacją z powodu podpisania listu w sprawie uwolnienia działacza wolnych związków zawodowych Kazimierza Świtonia. W ramach sprawy przeprowadzone zostały dwie rozmowy ostrzegawcze z ojcem Marka Chimiaka. Inwigilację zakończono, ponieważ nie wykryto prowadzenia „wrogiej działalności” i „niewłaściwych kontaktów”. W prowadzeniu sprawy wykorzystywana była agentura i perlustracja korespondencji. Materiały zostały złożone 18.05.1979 w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 5984/II. Sprawa zdjęta z ewidencji operacyjnej 6.06.197. Z powodu objęcia sprawą odnotowany w kartotece pomocniczej Biura „C” MSW w dziale „wroga propaganda”. IPN 0247/93 (5984/II), IPN 01322/1381 (5984/2)
Kandydat na tajnego współpracownika [kTW]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wytypowany na kandydata na tajnego współpracownika z niewiadomych powodów do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Ofset” (prowadzonej od 3.08.1979). Nie doszło do pozyskania do współpracy i zapewne z tego względu od 29.04.1980 objęty rozpracowaniem w ramach SOR. Bliższych szczegółów brak. Materiały sprawy zostały zniszczone 21.12.1989 „ze względu na brak przydatności operacyjnej”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany od 13.12.1981 na wniosek Wydziału III-2 KSMO ze względu na współpracę z KSS KOR i Niezależną Oficyną Wydawniczą. W uzasadnieniu podano, że jest „negatywnie ustosunkowany do ustroju socjalistycznego” i jego działalność „stwarza zagrożenie dla władzy i ustroju PRL”. W aktach internowania odnotowano, że był jednym z głównych drukarzy – kierowników punktów drukarskich NOWa, udostępnił swoje mieszkanie na punkt drukarski i magazyn materiałów bezdebitowych. Internowanie uchylone 12.10.1982 z powodu konieczności podjęcia leczenia szpitalnego. Wymieniony w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego”. IPN BU 0787/71 (3489/III), IPN Po 161/1
Akta internowanego Po internowaniu 13.12.1981 osadzony w areszcie śledczym w Białołęce. Ze względu na zły stan zdrowia 11.06.1982 zwolniony na przepustkę, która była dwukrotnie przedłużana aż do zapadnięcia 12.10.1982 decyzji o uchyleniu internowania. IPN BU 448/69
Sprawa Operacyjnego Rozpracownia [SOR] Objęty sprawą operacyjnego rozpracowania krypt. „Fala” jako działacz „nielegalnych struktur «Solidarności»”. Brak bliższych danych o sprawie. Materiały złożone 7.11.1986 w archiwum Biura "C" MSW pod nr. 53723/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 12.09.1986 do 26.08.1988 na wniosek Wydz. III-2 SUSW z powodu drukowania i kolportażu publikacji Niezależnej Oficynie Wydawniczej „o wrogiej treści dla ustroju PRL”. IPN BU 1005/88172 (EAGM 88172)