Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ferdynand Feliks
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Jeżewo
Data urodzenia: 22-05-1940
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] SOS krypt. "Grupa" założona 25.07.1981 pod nr 19453 i prowadzona przez Wydz. III"A" /V KWMO w Bydgoszczy, od 11.05.1983 przez KPMO/RUSW w Inowrocławiu, 07.03.1984 przemianowana na SOR krypt. "Spółka" dot. istniejącej na terenie Inowrocławia "nielegalnej struktury, której działalność sprowadzała się do kolportażu ulotek i broszur o wrogiej treści skier.[owanej] p-ko naczelnym organom władzy państwowej i partyjnej". Ferdynand Zalewski został zarejestrowany do powyższej sprawy 14.05.1984 pod nr 23079 w zw. z podejrzeniem, że przynależy do "nielegalnej" struktury. W wyniku przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej z ww., "zaniechał wrogiej działalności". Sprawę zakończono 04.07.1985 "ponieważ materiały operacyjne nie dostarczyły informacji o zaistnieniu jakiegokolwiek przestępstwa". Materiały złożono w archiwum pod sygn. II-6517, następnie zniszczono 23.01.1990. Materiałów II-6517 brak. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidencyjnych i akt admin.IPN By 077/622.