Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Antoni
Nazwisko: Juszczyk
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 11-09-1945
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Zarejestrowany dn. 22.01.1964 w EOK do nr 31477. Wyrejestrowany dn. 17.01.1968. Materiałów o sygnaturze 10793/II brak.
Materiały administracyjne Akta administracyjne, obejmujące w 10 tomach informację na temat osób internowanych z terenu województwa bielskiego. Henryk Juszczyk figuruje w tomie 1 na wykazie obejmującym wszystkie internowane osoby, natomiast w tomie 4 znajduje się zachowana część dokumentacji dot. ww. Z treści arkusza ewidencyjnego z dn. 04.11.1980 wynika, że ww. był wytypowany do internowania jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” przy Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych-Befama propagujący wrogie wobec władzy poglądy przy jednoczesnym poparciu dla działań KOR. Ponadto utrzymywał kontakty z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Zatrzymany dn. 19.01.1982, internowany od dn. 21.01.1982 na mocy decyzji nr 54/S w Jastrzębiu-Szeroka, następnie w Łupkowie; decyzję o internowaniu uchylono dn. 22.03.1982. IPN Ka 017/57 (1/Śl-57/INF/BB) t. 1, 4.
Materiały administracyjne Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. W wymienionym zakładzie przebywał od dn. 21.01.1982 do 18.02.1982 (nr ewidencyjny internowanego: 2/82). IPN Ka 175/711 (brak starej sygn.)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Po zwolnieniu z internowania powrócił do pracy w „Befamie”. Zatrzymany na 48 godz. w związku z planowaną demonstracją uliczną na dzień 31.08.1982. Początkowo sprawa prowadzona jako SOS, dn. 16.06.1981 ww. zarejestrowany do prowadzonej sprawy; dn. 9.09.1982 przerejestrowano SOS na KE. Sprawę zakończono dn. 29.03.1983; dn. 11.04.1983 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej i złożono w archiwum. IPN Ka 047/1070 (1400/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono dn. 31.10.1985 na podstawie informacji tajnego współpracownika; dn. 3.04.1986 przekwalifikowana na SOR. Sprawa prowadzona w związku z podejrzeniem prowadzenia przez ww. wrogiej wobec władz działalności w ramach nielegalnych struktur. Sprawę zakończono dn. 7.09.1989 ponieważ nie potwierdzono informacji o „wrogiej” działalności; dn. 13.09.1989 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej i złożono w archiwum. Materiały zostały zniszczone dn. 15.01.1990 w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 3497/II zniszczono dn. 15.01.1990.
.