Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 03-09-1954
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Dąbrowski 23.02.1982 został zarejestrowany pod nr 6125 przez Wydz. V KW MO w Słupsku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Ulotka" (nr rej. 6075) założonej 03.02.1982 i dotyczącej kolportażu ulotek antypaństwowych na terenie słupskich zakładów. W dniu 06.06.1983 SOR krypt. "Ulotka" zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 547/II. Tego samego dnia ww. został przerejestrowany do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Kotwica" nr rej. 457 prowadzonej od 19.08.1975 do 03.01.1990 przez Wydz. III/ III "A"/V KW MO/WUSW w Słupsku. Akta SO krypt. "Kotwica" nie zachowały się. Akta o sygn. 547/II zniszczono 20.11.1989 za protokołem brakowania nr 18. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta śledztwa (RSD- 18/82) prowadzonego od 1.12.1982 do 18.12.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku w sprawie utworzenia na terenie Słupska organizacji "Okręgowego Komitetu Oporu" oraz drukowania i rozpowszechnienia "ulotek antypaństwowych” przez b. działaczy NSZZ "Solidarność”. Zbigniew Dąbrowski został zatrzymany 2.12.1982 przez KW MO w Słupsku. Tymczasowo aresztowany 2.12.1982. W toku śledztwa ustalono, że był założycielem Zakładowego Komitetu Oporu przy Zakładach Sprzętu Okrętowego "Sezamor” w Słupsku, kierował akcją i rozpowszechniał biuletyny oraz ulotki o treści antypaństwowej. Śledztwo zamknięto 18.12.1982. Materiały 7.08.1983 złożono do archiwum pod sygn. 76/III. IPN Gd 012/52 t. 1-2 (76/III).
Akta śledztwa (RSD-20/82) prowadzonego od 17.12.1982 do 30.12.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku w sprawie zorganizowania na terenie Słupska organizacji "Okręgowy Komitet Oporu - Region Słupsk" wydającej biuletyn "Solidarność Słupska" przez b. działaczy NSZZ "Solidarność”. Zbigniew Dąbrowski występuje jako jeden z członków ww. organizacji objętej śledztwem. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę od 5.01.1983 do 5.01.1985 wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku. IPN Gd 012/53 (77/III).
Akta prokuratorskie w sprawie postępowania Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II 141/82) przeciwko członkom NSZZ «Solidarność» podejrzanym o kontynuowanie działalności na terenie Słupska w czasie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, prowadzone od 1.12.1982 do 29.12.1982. Zbigniew Dąbrowski został tymczasowo aresztowany 2.12.1982. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został oskarżony o to, że od marca do 11 października 1982 był członkiem NSZZ «Solidarność», po jej delegalizacji wszedł w skład Zakładowego Komitetu Oporu przy Zakładach Urządzeń Okrętowych "Sezamor” w Słupsku, rozpowszechniał biuletyny i ulotki o treści antypaństwowej. IPN Sz 385/128.
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II-149/82) dotyczące jednego z członków NSZZ «Solidarność» w Słupsku 16.12.1982 wyłączone z postępowania prokuratorskiego Pg.Śl.II-141/82 dotyczącego kontynuowania działalności związkowej na terenie Słupska w czasie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego. Akta prowadzone od 1.12.1982 do 28.12.1982. W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące postępowania prowadzonego wobec Z. Dąbrowskiego. IPN Gd 397/3, IPN Sz 385/130.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So. W. 490/82) dot. członka Zakładowego Komitetu Oporu działającego przy Zakładach Sprzętu Okrętowego "Sezamor” w Słupsku. Wyrokiem sądu z 11.02.1983 Zbigniew Dąbrowski został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. działalności w NSZZ "Solidarności” po jej delegalizacji, tworzenia i kolportowania ulotek. Skazany na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszonej na okres próbny 4 lat i karę grzywny. IPN By 51/232-235.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Zbigniewa Dąbrowskiego (39/82) prowadzone od 03.12.1982 do 14.03.1983. Tymczasowo aresztowany 2.12.1982 i umieszczony w Areszcie Śledczym w Słupsku, gdzie przebywał do 18.12.1982. Następnie został przeniesiony do Zakładu Karnego w Szczecinku. Od 18.01.1983 ponownie przebywał w AŚ w Słupsku. Skazany 11.02.1983 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W. 490/82) na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszonej na okres próby na 4 lata i karę grzywny. Zwolniony z AŚ w Słupsku 11.02.1983. IPN Gd 150/4 (87/30).
Kontrolowany operacyjnie od 25.08.1983 przez Wydz.V WUSW w Słupsku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Pajac" nr rej. 7659. Powodem inwigilacji była działalność opozycyjna. Rozpracowanie ww. zakończono 26.09.1985, materiały złożono do archiwum pod sygn. 734/II. Akta o sygn. 734/II zniszczono 02.11.1989 za protokołem brakowania nr 16. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.