Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Piotr
Nazwisko: Paluszak
Miejsce urodzenia: Sokolniki
Data urodzenia: 23-05-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Paluszak został zarejestrowany 16.09.1982 przez Wydz. V KW MO w Bydgoszczy pod nr 20779 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Arab" o nr 19848, prowadzonej w okresie 09.01.1982 - 29.06.1983 przeciwko 20 pracownikom Zakładów Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy. Jan Paluszak wchodził w skład struktury, której celem było organizowanie pomocy na rzecz rodzin osób internowanych oraz drukowanie i kolportowanie ulotek opozycyjnych. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 6089/II. Akta o sygn. 6089/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa w sprawie kontynuowania działalności związkowej w postaci zbierania składek na pomoc internowanym oraz "wytwarzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej" przez pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem” w Bydgoszczy przeciwko Janowi Paluszakowi i innym podejrzanym o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. 26.08.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy (Pg.Śl.II 180/82) wszczęła śledztwo w trybie doraźnym i zleciła prowadzenie Wydz. Śledczemu KW MO w Bydgoszczy. Śledztwo prowadzono w okresie 26.08.1982 - 24.12.1982. Jan Paluszak został zatrzymany i postanowieniem WPG w Bydgoszczy z 26.08.1982 tymczasowo aresztowany. 18.11.1982 prokuratura na wniosek adwokata, zmieniła z powodów rodzinnych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do Jana Paluszaka na dozór milicyjny. 24.12.1982 śledztwo zamknięto, przedstawiając akt oskarżenia 9. osobom, w tym Janowi Paluszakowi. Niektóre osoby wyłączono do odrębnego postępowania. IPN By 070/5206 t. 1-2 (5743/III).
Akta sądowe w sprawie kontynuowania działalności związkowej w stanie wojennym przez pracowników Zakładów Chemicznych Organika-Zachem prowadzone przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.487/82). Wyrok zapadł 28.02.1983 i na jego mocy Jan Paluszak został skazany za czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 na karę jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku rewizji obrońcy, Izba Wojskowa Sądu Najwyższego wyrokiem z 11.05.1983 (sygn. Rw 350/83) warunkowo zawiesiła ww. wykonanie kary na okres 2 lat. W następstwie wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego rewizji nadzwyczajnej, Izba Wojskowa Sądu Najwyższego wyrokiem z 03.09.1993 (sygn. WRN 73/93) uniewinniła Jana Paluszaka. IPN By 51/227-231 (So.W. 487/82).
Akta tymczasowo aresztowanego Jana Paluszaka. Ww. został aresztowany 26.08.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.180/82) z oskarżenia z art. 46 ust. 1 i 48 ust 2 dekretu o stanie wojennym za to, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Do Zakładu Karnego w Inowrocławiu przybył 05.10.1982. Został zwolniony 18.11.1982 ze względu na decyzję prokuratury o zmianie środka zapobiegawczego na dozór milicyjny ze względów rodzinnych. IPN By 233/77 (38/673).
Dokument stanowi rejestr osób, którym Wydz. Śledczy KW MO/WUSW w Bydgoszczy zastrzegł wyjazdy za granicę w latach 1979-1989. Na liście figuruje Jan Paluszak, któremu zastrzeżono wyjazdy za granicę od 27.09.1982 do 27.09.1985 ze względu na toczące się śledztwo RSD 24/82. Zastrzeżenie odwołano 21.03.1986. IPN By 077/639.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusz Ewidencyjnego (KE) krypt. "Zastępca" prowadzonego pod nr. rejestracyjnym 22034 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy od 10.09.1983 do 23.03.1985. Powodem kontroli było prowadzenie działalności konspiracyjnej przez Jana Paluszka w ramach nielegalnych struktur. Akta złożono w archiwum pod sygn. 6389/II. Akta o sygn. 6389/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.