Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Zbigniew
Nazwisko: Darasz
Miejsce urodzenia: Sambor
Data urodzenia: 23-03-1924
Imię ojca: Emil
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Śledztwo w sprawie Mariana Darasza wszczęte 22.10.1950 (nr akt 412/50) dotyczyło rozpowszechniania przez niego fałszywych wiadomości dotyczących ZSRR i ustroju panującego w kraju. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 11.12.1950 został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu podano, że czynił przygotowania do zmiany przemocą ustroju rozpowszechniając kłamliwe wiadomości, szkalował ZSRR, wzbudzał wśród słuchaczy nastroje wrogie do ówczesnego ustroju w Polsce. Na mocy amnestii 24.07.1953 karę złagodzono do lat 4. Sąd Wojewódzki w Szczecinie 23.07.1991 uznał, że czyny za które skazano M. Darasza wynikały ze sprzeciwu wobec panującego w owym czasie ustroju i stwierdził nieważność wyroku b. WSR w Szczecinie z 11.12.1950. IPN Sz 63/239 (Sr. 487/50).
Materiały archiwalne opracowane w roku 1974 przez Wydz. „C” KW MO w Szczecinie. W aktach znajduje się m.in. opis sprawy dotyczącej rozpowszechniania przez Mariana Darasza „fałszywych wiadomości mogących przynieść istotną szkodę interesom Państwa Polskiego”. Za powyższe wyrokiem WSR w Szczecinie z 11.12.1950 został skazany na 6 lat więzienia. IPN Sz 008/809 (1421/IV).
Akta osobowe członka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział w Szczecinie. Materiały zawierają m.in. orzeczenie komisji weryfikacyjnej z 21.06.1989, która przyznała prawo przynależności do wymienionej organizacji Marianowi Daraszowi. Ponadto wśród dokumentów znajduje się Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 11.12.1950 i postanowienie WSR z 31.10.1951 o warunkowym zwolnieniu M. Darasza. IPN Sz 646/31.