Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Grzegorz Edmund
Nazwisko: Jankowski
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 09-02-1955
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Szczecin 03-07-2002
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Szczecin 01-03-2013
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w materiałach z kartoteki OCK, dotyczących wyrażenia opinii przez Departament I MSW przed podjęciem praktyki dyplomatycznej w MSZ w 1978 r. Akta o sygn. IPN BU 01899/220.
Grzegorz Jankowski występuje w aktach SOS/KE "Doradca" w ramach której funkcjonariusze Wydz. III "A" następnie V KWMO/WUSW w Szczecinie rozpracowywali działalność komitetu strajkowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Sprawa została zarejestrowana pod nr 21136 i była prowadzona w okresie 13.10.1980-18.03.1987. Grzegorz Jankowski został odnotowany jako jedna z osób składających kwiaty w dniu 30.08.1985 r. przy tablicy pamiątkowej, znajdującej sie przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej. Akta o sygn. IPN Sz 0053/254 (16649/2).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Sz 468/105890 (EASz 105890).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Sz 344/09 zarządzenie z dnia 30.11.2009 dotyczące Grzegorza Edmunda Jankowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.