Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Tadeusz
Nazwisko: Czyż
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 06-10-1965
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Sydonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sławomir Czyż 25.08.1987 został zarejestrowany pod nr KA 64843 przez Wydz. III-1 WUSW Katowice do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Przyjaciel”. Od 10.02.1988 sprawę prowadził Wydz. III WUSW w Katowicach. Sprawa dotyczyła „prowadzenia nielegalnej propagandy politycznej”. W dn. 19.03.1988 materiały sprawy przerejestrowano do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Niepoprawny". Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dn. 19.03.1988 zarejestrowany pod nr 64843 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Niepoprawny" nr rejestr. 62805 prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Katowicach. Sprawa była założona 29.10.1986 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) i dotyczyła „prowadzenia nielegalnej propagandy politycznej” (na SOR przemianowana 06.08.1987). W dn. 20.10.1988 materiały dot. ww. przekazano do Wydziału III-1 WUSW Katowice, gdzie zostały zarejestrowane pod nr. KA 67669 i włączone do Kwestionariusza Ewidencyjnego kryp. „Przyjaciel”. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały wybrakowano 30.01.1990.
W dn. 09.12.1988 zarejestrowany pod nr KA 67669 przez Wydz. III-1 WUSW Katowice do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Przyjaciel”. Kwestionariusz założono na podstawie materiałów przejętych z Wydz. III WUSW Katowice z uwagi na podejmowaną przez Sławomira Czyża „działalność antypaństwową, naruszającą porządek prawno-publiczny” wśród młodzieży akademickiej. W związku z reorganizacją Służby Bezpieczeństwa Kwestionariusz Ewidencyjny został przekazany do Wydz. OKPP WUSW Katowice. Materiały wybrakowano 30.01.1990. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych. Kwestionariusz włączono do SOR „Niepoprawny”. Materiały wybrakowano 30.01.1990.
Według zapisu na karcie Mkr-2 z dn. 29.03.1988 (z kartoteki odtworzeniowej) wynika, że Sławomir Czyż w dn. 23.03.1988 wziął udział w ”nielegalnej manifestacji” przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wypis na podstawie materiałów kartotecznych.
Sławomir Czyż figuruje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym (KE) kryptonim „Wenus” nr rejestr. KA 67502 założonym 16.11.1988 przez p. V-2 MUSW Katowice. Kwestionariusz dotyczył bliskiego krewnego Sławomira Czyża i został założony w celu zdobycia informacji o relacjach panujących w domu rodzinnym. W pracy operacyjnej wykorzystano tajnych współpracowników oraz kontakt służbowy. Kwestionariusz zakończono 21.03.1989 z powodu „pełnej liberalizacji prawa” i rejestracji NSZZ „Solidarność”. IPN Ka 0046/1219 (35834/I).
Materiały administracyjne gromadzone przez Dep. III Wydz. III MSW w Warszawie, w skład których wchodzą informacje, szyfrogramy, meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach oraz charakterystyki operacyjne działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) uczelni wyższych w Katowicach. W aktach znajduje się charakterystyka dot. Sławomira Czyża, działacza NZS z Uniwersytetu Śląskiego. W tekście zwrócono uwagę na kontakty ww. z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej oraz na akcje protestacyjne podejmowane w ramach działalności w strukturze NZS. IPN BU 2521/17.
Materiały administracyjne gromadzone przez Dep. III Wydz. III MSW w Warszawie, w skład których wchodzą informacje, charakterystyki operacyjne działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) uczelni wyższych w Warszawie i ich fotografie. W aktach znajduje się fotografia Sławomira Czyża, działacza NZS Uniwersytetu Śląskiego. IPN BU 2521/36.
.