Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Feledyn
Miejsce urodzenia: Terpentyna
Data urodzenia: 07-07-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledczych Wydz. III WUBP Szczecin, sprawy prowadzonej w okresie 20.04.1953-23.09.1953, Eugeniusz Feledyn występuje jako aresztowany w dniu 20.04.1953 i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie za przynależność do nielegalnej organizacji ,,Młodzieżowy Ruch Oporu". Ww. organizacja ,,terrorystyczno-dywersyjna" powstała w maju 1950 na terenie m. Płoty pow. Łobez. Działała na terenie pow. Łobez, Gryfice, Nowogard, Kamień Pomorski, woj. poznańskiego i koszalińskiego. W akcie oskarżenia Eugeniusz Feledyn oskarżony został o udział w m. Płoty w nielegalnej organizacji mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego oraz o nielegalne przechowywanie broni. IPN Sz 006/277 (10242/III, 98/10/Śl, 9307/III).
Akta sprawy karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie prowadzonej w okresie 19.09.1953-29.12.1953. Eugeniusz Feledyn został skazany wyrokiem ww. sądu na karę 6 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich honorowych na okres 3 lat. Sąd uznał winnym ww., że ,,od wiosny 1950 do listopada 1951 w Płotach pow. Łobez należał do kontrrewolucyjnej organizacji o nieoznaczonej nazwie, a usiłującej zmienić przemocą ustrój Polski Ludowej przez dokonywanie gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy MO i organów bezpieczeństwa", przechowywanie bez zezwolenia broni. Eugeniusz Feledyn karę odbywał w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie, Obozie Pracy Więźniów w Sosnowcu oraz OPW w Chorzowie. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 24.12.1954 na mocy amnestii karę złagodzono do lat 4. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24.02.1956 Eugeniusz Feledyn został warunkowo przedterminowo zwolniony z więzienia w dniu 17.03.1956. IPN Sz 66/88 (Sr 187/53).
W charakterystyce nr 2 opracowanej w Wydz. ,,C" KWMO w Szczecinie w roku 1972, Eugeniusz Feledyn występuje jako osoba, która ,,od wiosny 1950 do listopada 1951 w Płotach pow. Łobez, woj. Szczecin, należała do kontrrewolucyjnej organizacji usiłującej zmienić ustrój PRL przez dokonywanie zamachów na funkcjonariuszy MO i UB. Aresztowany przez PUBP Łobez dnia 20.04.1953. Skazany przez WSR w Szczecinie w dniu 29.12.1953 na 6 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata". IPN Sz 008/653 (1265/IV)
W aktach Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego O/Pomorza Zachodniego z roku 1992 Eugeniusz Feledyn występuje jako osoba aresztowana w dniu 20.04.1953 w Grudziądzu. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie na karę 6 lat pozbawienia wolności za przynależność do nielegalnej organizacji walczącej z ustrojem PRL. Na mocy amnestii karę obniżono do lat 4. Eugeniusz Feledyn karę odbywał w Kopalni Węgla Kamiennego w Chorzowie. Warunkowo przedterminowo zwolniony w dniu 17.03.1956. IPN Sz 646/125.
W materiałach ewidencyjnych KWMO w Szczecinie ,,Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji" Eugeniusz Feledyn występuje pod lit. ,,F", poz. 1, sygn. akt 10242/III, 9307/III, 215/III, uwagi: Dz. III-1. IPN Sz 0012/477/3.