Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Okuniewicz
Miejsce urodzenia: Wejnumińsk
Data urodzenia: 15-05-1898
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Julia
Znany/a też jako:
Okoniewicz

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w latach 1951-1952 przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu dot. "przynależności do nielegalnej organizacji >Rzeczpospolita Polska Walcząca<", w tym przeciwko Kazimierzowi Okuniewiczowi. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/489 (10597/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 19.03.1952 uznany winnym tego, że "od kwietnia 1951r. do 3 listopada 1951r. na terenie Strzegomia (...) usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, w ten sposób, że będąc czynnym członkiem nielegalnej organizacji >Rz.P.W< werbował do niej członków, zbierał składki organizacyjne oraz kontaktował się z członkami tejże organizacji" oraz "przez okres dwóch dni przechowywał w celu rozpowszechniania pisma nielegalnej organizacji >Rz.P.W<, zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego" i skazany na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lat oraz przepadek mienia. Dnia 09.09.1953 WSR we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowanie amnestii i złagodziła zasądzoną karę do 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 25.03.1954 tenże Sąd wydał Postanowienie o zwolnieniu warunkowym Kazimierza Okuniewicza z odbycia reszty kary. Z akt wynika, iż karę pozbawienia wolności ww. odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu oraz Więzieniach w Sztumie i Potulicach, skąd został zwolniony 28.03.1954. Dnia 25.10.1993 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Kazimierza Okuniewicza z dnia 19.03.1952. IPN Wr 21/4884 (Sr 161/52), IPN Wr 400/699.
Kazimierz Okuniewicz występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Materiałów o sygn. 408/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Część materiałów z tej sprawy znajduje się w aktach IPN Wr 039/489 (10597/III).
Kazimierz Okuniewicz występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w roku 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kazimierz Okuniewicz występował w sprawie śledczej prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu, zakończonej w 1952 roku dot. "Rz.P.W." (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 11301/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1977-1983. Charakterystyka "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< (do 1950 roku), następnie >Rzeczypospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego", której członkiem był Kazimierz Okuniewicz. IPN Wr 049/172 (F-172).
.