Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Maria
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 17-04-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Andrzej Zalewski zarejestrowany jako kandydat na TW. Z pozyskania zrezygnowano z powodu "zmiany miejsca pracy i zamieszkania" ww. Materiały, złożone do archiwum pod sygn. 2360/I/k, zniszczono protokołem brakowania nr 14/89 z 17.11.1989. Materiałów o sygn. 2360/I/k brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się pismo z 23.11.1978 dot. ich wypożyczenia do Wydz. III KWMO we Włocławku. EAWŁ 8718
Akta administracyjne Akta dot. opiniowania w sprawach dopuszczenia do prac mobilizacyjnych i w kancelariach tajnych. W aktach znajduje się informacja o pozostawaniu A. Zalewskiego w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. II KWMO w Toruniu w 1977 w związku z utrzymywaniem przez niego kontaktów z Ambasadą Wielkiej Brytanii. IPN By 189/9
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce TW ps. "Krzysztof" znajdują się doniesienia z 14.10.1976 dot. A. Zalewskiego. IPN By 0071/240 (4262/I)