Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jerzy
Nazwisko: Zakrzewski
Miejsce urodzenia: Trzcińsko-Zdrój
Data urodzenia: 23-04-1955
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledztwa o nr rej. Sz 7/88, wszczętego w dniu 22.08.1988 przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie i zleconego do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW w Szczecinie, w okresie 22.08.1988-30.11.1988, Zbigniew Zakrzewski (nr rej. 11/88) występuje jako wice-przewodniczący Komitetu Strajkowego Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Strajk okupacyjny rozpoczęty w dniu 17.08.1988 miał na celu pluralizm związkowy (głównie przywrócenie do legalnej działalności NSZZ "Solidarność"), powrót do pracy zwolnionych za działalność związkową pracowników, zapewnienie bezpieczeństwa strajkującym i zapłatę za czas strajku. Zbigniewowi Zakrzewskiemu Prokurator Rejonowy w Szczecinie przedstawił zarzut "kierowania nielegalnym strajkiem w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście w dniach 17.08.1988-03.09.1988". Wobec ww. w dniu 30.11.1988 śledztwo umorzono z powodu braku dowodów na popełnienie w pełni zarzucanych czynów, a czyn który mu udowodniono "charakteryzował się znikomym stopniem społecznego niebezpieczeństwa". 28.02.1990 dane Zbigniewa Zakrzewskiego zdjęto z ewidencji. IPN Sz 0013/461, IPN Sz 0054/61 (15172/III, 15172/3).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Port" nr rej. Sz 39793 prowadzonej w okresie 17.08.1988-23.01.1989 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. Zbigniew Zakrzewski został zarejestrowany do SOR w dn. 25.08.1988 pod nr. Sz 39812 z powodu udziału w strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście z funkcją wice-przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Dnia 09.02.1989 dane Zbigniewa Zakrzewskiego zdjęto z ewidencji, natomiast 07.02.1989 akta ww. sprawy przekazano do archiwum. IPN Sz 0053/574 (17259/2).
W aktach prokuratorskich Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, w sprawie prowadzonej w okresie 22.08.1988-30.11.1988, Zbigniew Zakrzewski został objęty śledztwem dot. strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście, który trwał w dniach 17.08.1988-03.09.1988. Głównym postulatem strajkujących był pluralizm związkowy w tym legalizacja NSZZ "Solidarność". Zbigniew Zakrzewski był wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego. Prokurator Rejonowy w Szczecinie w dniu 29.09.1988 przedstawił ww. zarzut, że "w okresie 17.08.1988-03.09.1988 w Szczecinie, wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych kierował strajkiem w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście". Śledztwo wobec Zbigniewa Zakrzewskiego umorzono "wobec znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu". IPN Sz 417/2 (3 Ds. 238/88/Sw).