Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jan
Nazwisko: Machnicki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 01-01-1953
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Wojciecha Machnickiego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 567 z dnia 05.01.1982, zwolniony 08.05.1982 na mocy Decyzji Nr 483 z 07.05.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". IPN Wr 040/379 (IV-3751/233).
Internowany w okresie od 05.01.1982 do 08.05.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 13.01.1982 w Zakładzie Karnym w Nysie (akta internowanego). IPN Wr 30/1068 (263/82).
Materiały Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW z roku 1984 dot. działalności stowarzyszenia pod nazwą "Grupa niezależnych działaczy społeczno-politycznych w Bielawie, woj. wałbrzyskie". Wojciech Machnicki występuje jako podejrzany o współudział w utworzeniu ww. stowarzyszenia. IPN BU 1585/19076 (IPN BU MSW II 19076, MSW II DSA 264).
Dnia 07.03.1986 W. Machnicki, w związku z podejrzeniem o "nielegalną propagandę polityczną", został zarejestrowany pod nr. 51031 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Biuro" (numer rej. 41456) prowadzonej od 01.10.1979. Informacje o założeniu i celu prowadzenia SOR zachowały się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2285 (k.90, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO we Wrocławiu z dnia 29.09.1979). Sprawa miała związek z powstaniem Konfederacji Polski Niepodległej. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie. W aktach zawiadomienie Wojewody Wrocławskiego z 06.10.1988 o przestępstwie, skierowane do Prokuratora Wojewódzkiego we Wrocławiu, dot. m.in. wznowienia działalności przez Zarząd NSZZ RI "Solidarność" województwa wrocławskiego z dniem 18.09.1988, którego członkiem był Wojciech Machnicki. Na tę okoliczność z ww. została przeprowadzona w dniu 20.10.1988 rozmowa ostrzegawcza (Ko 30/88). IPN Wr 33/793 (2 Ko.1988/1-34).