Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Jan
Nazwisko: Zuber
Miejsce urodzenia: Kozy
Data urodzenia: 31-03-1938
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia została założona, ponieważ ww.- pracownik Przędzalni Czesankowej „Weldoro” w Bielsku-Białej, był podejrzany o prowadzenie "nielegalnej działalności" w ramach "Solidarności”. W dn. 11.09.1987 SOS przekwalifikowano na SOR. Rozpracowanie zakończono w dn. 3.04.1989, a w dn. 7.04.1989 akta przekazano do archiwum. Materiały archiwalne o sygn. 3322/II zostały zniszczone komisyjnie przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała w dn. 15.01.1990. Akta o sygn. 3322/II zniszczono. Wypis na podstawie mat. kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Akta czynności sprawdzających dotyczących „sprawy kolportażu ulotek i wydawnictw nawołujących do wywołania niepokoju publicznego”. Ww. przechodzi w materiałach, w związku z informacją, że w miejscu zamieszkania przechowuje znaczne ilości ulotek i innych nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez b. NSZZ „Solidarność” oraz że zamierza w dn. 28.08.1988 wraz z innymi działaczami zorganizować strajk protestacyjny załogi przedsiębiorstwa. W związku z prowadzonym postępowaniem przeszukano miejsce zamieszkania ww. (wynik negatywny), oraz przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą „na temat kolportażu wydawnictw nawołujących do wywołania niepokoju społecznego”. W dn. 6.12.1988 umorzono postępowanie w powyższej sprawie z powodu niewykrycia sprawców. IPN Ka 017/94 t. 6 (BB/INF/95)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia została założona w związku informacją, że na terenie Przędzalni Czesankowej „Weldoro” w Bielsku-Białej podjęto próby reaktywowania NSZZ „Solidarność”. Ww. został zarejestrowany do SOS „Cewka” w dn. 12.04.1989. Sprawdzenie zakończono w dn. 19.07.1989 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Akta przekazano do archiwum w dn. 19.09.1989. Materiały zostały zniszczone komisyjnie przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała w dn. 15.01.1990. Akta 3501/II zniszczono. Wypis na podstawie mat. kartoteczno-ewidencyjnych.