Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Nysa
Data urodzenia: 16-08-1947
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Dąbrowski został zarejestrowany 21.03.1975 przez Referat Służby Bezpieczeństwa KMiP w Elblągu pod nr rej. Gd 19626 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Warta”, prowadzonej od 3.03.1975 przez tenże referat pod nr rej. GD 19532. W dn. 10.07.1975 w związku z reformą administracyjną kraju sprawę wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej KW MO w Gdańsku. Od 16.06.1975 SOR „Warta” prowadzona była przez Wydz. III KW MO w Elblągu pod nr rej. EL 324. Józef Dąbrowski analogicznie został przerejestrowany przez Wydz. III KW MO w Elblągu - pod nr rej. EL 329. Zdjęto go z ewidencji w dniu zakończenia sprawy, tj. 5.08.1976. Materiały złożono w archiwum Wydz. C KW MO w Elblągu pod sygn. 106/II. SOR krypt. „Warta” została założona z powodu wykrycia na terenie Zakładów Mechanicznych „Zamech” oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Elblągu kolportażu opozycyjnej ulotki zawierającej satyryczny wiersz krytykujący głównie I Sekretarza KC PZPR oraz podwyżki cen. W efekcie szeroko zakrojonych działań operacyjnych ustalono, że ulotka zaczynająca się od słów "Wie już o tym Polska cała, że benzyna podrożała" kolportowana była przez pracowników zatrudnionych w 27. zakładach pracy i instytucji, z jej treścią zapoznało się 195 osób, w tym 13. członków PZPR. Rozpowszechniały ulotkę 74 osoby, z których 28 zarejestrowano jako figurantów. Odstąpiono jednak od pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej z powodów politycznych, gdyż w okresie szczególnego nasilenia kolportażu "paszkwilu" wystąpiły trudności na rynku i aresztowania mogłyby zaostrzyć atmosferę. Józef Dąbrowski pracował jako tokarz w Zakładach im. Wielkiego Proletariatu. W wyniku działań operacyjnych został zidentyfikowany jako osoba udostępniająca ów satyryczny wiersz m.in. kolegom z pracy. Przesłuchiwano go i odebrano od niego, tak jak od innych zamieszanych w sprawę osób, oświadczenie o tym, że został zapoznany z obowiązującym prawem oraz zobowiązanie do zaniechania "lżenia i wyszydzania" PRL. IPN Gd 0025/44 t. 1, 2 (106/II).
.