Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Rudnicki
Miejsce urodzenia: Działdowo
Data urodzenia: 13-01-1931
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach operacyjno-śledczych sprawy o nr rej. Sz 204/52 i kryptonimie ,,Młodzi" Wydz. V WUBP w Szczecinie, z okresu 07.08.1952-10.10.1952, Edward Rudnicki występuje jako b. członek organizacji "Związek Rewolucyjny Młodzieży Polskiej", działającej od jesieni 1949 do sierpnia 1952 na terenie pow. Kamień Pomorski. Celem organizacji była "walka z ustrojem Państwa Polskiego". Edward Rudnicki, został zatrzymany 05.08.1952 za przynależność do ww. organizacji pod pseudonimem "Lew", występującej wtedy pod nazwą "Organ Młodzieży Polskiej". Oskarżony w akcie oskarżenia z dnia 18.10.1952 o to, że "od jesieni 1949 do 01.08.1952 w Kamieniu Pom. usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że należał do antyustrojowego związku przestępczego pod nazwą >Związek Rewolucyjnej Młodzieży Polskiej<, mającego na celu obalenie ustroju Polski Ludowej, pełnił w nim funkcje z-cy d-cy i werbował członków". Brał udział w próbie podpalenia w Kamieniu Pom. gmachu PZPR, przechowywał bez zezwolenia broń palną, "publicznie nawoływał do czynów, skierowanych p-ko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego z ZSRR", planował napady na "placówki i funkcjonariuszy bezp.[pieczeństwa]". IPN Sz 006/236 (8506/III).
W aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawie prowadzonej w okresie 08.02.1953-16.02.1953, Edward Rudnicki został skazany na 13 lat więzienia. Ww. sąd uznał Edwarda Rudnickiego w wyroku z dnia 16.02.1953 winnym tego, że "usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że należał do antyustrojowego związku przestępczego >Związek Rewolucyjnej Młodzieży Polskiej<, usiłował spalić budynek PZPR w Kamieniu Pom., przechowywał bez zezwolenia broń, nawoływał do zerwania sojuszu z ZSRR, planował dokonywanie gwałtownych zamachów na posterunki i funkcjonariuszy władz bezpieczeństwa". Edward Rudnicki karę odbywał w więzieniach w Szczecinie, Goleniowie, Obozie Pracy Więźniów w Rawiczu oraz OPW w Chorzowie III. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z dnia 13.04.1953, na mocy ustawy o amnestii, złagodził wobec ww. karę więzienia do lat 6. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, w dniu 16.02.1956 Edward Rudnicki został warunkowo, przedterminowo zwolniony z odbywania reszty kary. IPN Sz 187/328-330 (Sr 21/53, 195/III).
W materiałach ewidencyjnych "Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji" Edward Rudnicki występuje pod literą "R", poz. 16, sygn. akt 8506/III. IPN Sz 0012/477/3 (1513/IV).
W charakterystyce opracowanej w Wydz. "C" KWMO w Szczecinie, w dokumencie z dnia 17.08.1978, znajduje się opis działalności Edwarda Rudnickiego: "od jesieni 1949 do 05. 1952 była członkiem nielegalnej org. >Związek Rewolucyjny Młodzieży Polskiej<, działającej na terenie Kamienia Pom., pełnił funkcję z-cy d-cy i werbował nowych członków. 10.11.1950 w Kamieniu Pom. usiłował spalić budynek KP PZPR - pożar ugaszono. Sporządzał i kolportował ulotki o wrogiej treści. Teren: Szczecin, Kamień Pom., Wysoka Kam. Przechowywał nielegalnie broń. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 16.02.1953 na 13 lat więzienia". IPN Sz 008/706 (1318/IV).
.