Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Michał
Nazwisko: Machowski
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 26-05-1943
Imię ojca: NN
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Machowski został zarejestrowany 06.10.1987 pod numerem KR 33928 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Komisja" numer KR 28326. Sprawę prowadził Pion V DUSW Kraków-Nowa Huta w okresie od 03.02.1984 do 23.11.1985, kiedy przejął ją Wydział V WUSW w Krakowie. Materiały SOS krypt. "Komisja" 15.07.1988 włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Strajk" numer KR 34632 i złożono 12.12.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17383/II-gr. Materiały SOS krypt. "Komisja" włączone do SOR krypt. Strajk" o sygn. 17383/II-gr. zniszczono 23.10.1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kontynuacja kontroli operacyjnej J. Machowskiego w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Strajk" numer KR 34632. Pion V DUSW Kraków-Nowa Huta, w reakcji na strajk w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina, założył 29.04.1988 Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Strajk", przekwalifikowaną 12.05.1988 na SOR o tym samym kryptonimie. Następnie do SOR krypt. "Strajk" włączono 15.07.1988 materiały SOS krypt. "Komisja" i kontynuowano rozpracowanie. Materiały SOR krypt. "Strajk" złożono 12.12.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17383/II-gr. Materiały SOR "Strajk" i "Komisja" o sygn. 17383/II-gr. zniszczono 23.10.1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Dokumentacja związana z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami NSZZ "Solidarność". J. Machowski wymieniony jest w wykazach osób internowanych. Materiały złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II).
Akta kontrolno-śledcze sprawy numer J-346/82 prowadzonej przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w okresie od 13.10.1982 do 04.11.1982, dotyczącej demonstracji ulicznych w Krakowie w dniach 13-16.10.1982. J. Machowski figuruje w materiałach jako osoba zatrzymana podczas zajść ulicznych 15.10.1982 na terenie Nowej Huty, które były reakcją na zastrzelenie 13.10.1982 Bogdana Włosika przez funkcjonariusza SB A. Augustyna. Józef Machowski został zwolniony 18.10.1982 i ukarany przez Kolegium ds. wykroczeń karą 15 tysięcy zł. zamienną na 75 dni aresztu. Materiały sprawy zakończono i złożono 14.09.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 07/5267 (5559/III-gr), mikrofilm IPN Kr 096/955 (5559/3-gr.)
Akta internowanego Józefa Machowskiego prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie od 16.12.1981 do 09.01.1982. Zatrzymany 16.12.1981 podczas pacyfikacji strajku w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina. Internowany na podstawie decyzji 383/81 KWMO w Krakowie, osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu i Ośrodku Odosobnienia w Załężu. Zwolniony z internowania 09.01.1982 na podstawie decyzji 38/82 KWMO w Krakowie. Materiały dot. internowania złożono 16.05.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 16040/II. Akta o sygn. IPN Kr 076/73 (16040/II), mikrofilm IPN Kr 0102/72 (16040/2).
Akta internowanego. Internowany 17.12.1981 decyzją nr 383/81 KWMO w Krakowie. Osadzony 18.12.1981 w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, a od 29.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony 09.01.1982 decyzją nr 38/82 KWMO w Krakowie. Akta o sygn. IPN Rz 52/113.
Akta paszportowe J. Machowskiego. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata nr Z-6889/82 dla J. Machowskiego wniesione z przyczyn politycznych na okres od 14.01.1982 do 05.01.1984 przez Wydział III-A KWMO w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 37/427122 (EAKR 427122). Materiałów paszportowych o sygn. EAKR 222650 brak. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.