Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Pado
Miejsce urodzenia: Zabajka
Data urodzenia: 27-11-1908
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 24.09.1947 przez PUBP i WUBP w Rzeszowie w sprawie przynależności Władysława Pado do AK od 1942 roku, a następnie do WiN. Od 1946 do października 1947 pełnił w WiN funkcję łącznika, przekazywał informacje kierownictwu placówki dot. sytuacji polityczno-gospodarczej w gminie Głogów - informował o składzie personalnym MO i UB oraz członkach PPR-u. W czasie aresztowań członków organizacji ukrywał się. Ostatecznie aresztowany 05.04.1953. Śledztwo zakończono wydaniem dnia 06.06.1953 aktu oskarżenia. IPN Rz 052/32 (5542/II).
Akta sądowe dot. ww prowadzone od 31.08.1947. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16.07.1953 Władysław Pado skazany został za działalność w organizacji WiN na karę łączną 8 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 8.06.1955 karę na mocy amnestii złagodzono do 5 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności z utratą praw na 2 lata i przepadkiem mienia. IPN Rz 107/1464 (Sr. 204/53).
Władysław Pado występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Rzeszowie za lata 1946-1954, Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Rzeszowie za lata 1946-1955 oraz Księdze aresztu PUBP w Rzeszowie za lata 1948-1954. IPN Rz 50/50 (227), IPN Rz 50/51 (228), IPN Rz 50/52 (229).
Charakterystyka opracowana przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978 dot. organizacji pod nazwą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów działającej od września 1945 do października 1947 roku na terenie województwa rzeszowskiego. W materiałach znajduje się m.in kwestionariusz osobowy Władysława Pado, pełniącego funkcję łącznika gminnego kierownictwa organizacji. Przekazywał on informacje o stanie etatowym w UB i MO oraz członkach partii. Od 1947 roku ukrywał się, w 1953 aresztowany, a następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie skazany na 8 lat pozbawienia wolności. IPN Rz 05/6 (CHF-3).