Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 24-01-1954
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Jabłoński, w latach 1980. pracownik łódzkiego MPK i Zakładu Urządzeń Energetycznych w Łodzi, figuruje jako "podejrzany" w aktach kontrolnych śledztwa - prowadzonego w roku 1984 przez Wydział Śledczy WUSW w Łodzi. To śledztwo było prowadzone przeciwko Ryszardowi Jabłońskiemu, Stanisławowi Szymańskiemu ur. dn. 14.09.1951) i kilku innym osobom podejrzanym o druk i kolportaż na terenie Łodzi i Pabianic (w okresie od listopada 1983 do 11 stycznia 1984) "nielegalnego pisma" pt. "Opoka", które (wg zapisów SB) zawierało treści "szkalujące i ośmieszające centralne władze PRL" oraz "nawoływało do manifestacji ulicznych i do bojkotu wyborów do rad narodowych". Zapisano także, że w związku z tym Ryszard Jabłoński został aresztowany dn. 11.01.1984, a w dniu 6.04.1984 Prokuratura Wojewódzka w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia. Akta te zawierają m.in. protokoły przesłuchań osób "podejrzanych", w tym 4 protokoły przesłuchań Ryszarda Jabłońskiego ze stycznia i lutego 1984. IPN Ld PF15/300 (1375/III).
Ryszard Jabłoński figuruje jako "osadzony" w aktach osobowych "tymczasowo aresztowanego" prowadzonych w roku 1984 przez Areszt Śledczy w Łodzi. Zapisano w nich między innymi, że Ryszard Jabłoński został zatrzymany dnia 11 stycznia 1984 i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi z dnia 13 stycznia 1984 (II DS - 2/84) w związku z "podejrzeniem drukowania i kolportowania nielegalnego pisma". Ryszard Jabłoński był osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi w okresie od 17 stycznia do 2 maja 1984. IPN Ld 22/155 (24).
Ryszard Jabłoński figuruje w kartotekach i innych aktach ewidencyjnych SB z KW MO/ WUSW w Łodzi i MSW z lat 1984-1990. Zapisano w nich między innymi, że Ryszard Jabłoński wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 6 lipca 1984 został skazany na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i 50 tys. zł grzywny za "druk i kolportaż nielegalnego wydawnictwa >Opoka<" w okresie od listopada 1983 do 11 stycznia 1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Ryszard Jabłoński figurował w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Sprawca" (nr rej. 48179). Sprawa ta została zarejestrowana przez SB z Wydz. V WUSW w Łodzi w dniu 24.11.1983 i dot. rozpracowania członków KPN i konspiracyjnego NSZZ "Solidarność", w tym Ryszarda Jabłońskiego. Ww. został zarejestrowany do tej sprawy operacyjnej w dniu 13.01.1984 pod numerem 48379. Zapisano także, że akta sprawy "Sprawca" zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.