Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Julian
Nazwisko: Czapla
Miejsce urodzenia: Czeladź
Data urodzenia: 13-04-1949
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Narciarz” zarejestrowany pod nr. KA 39962 w dn. 09.09.1978 przez Wydz. II KWMO w Katowicach dot. kontroli operacyjnej osób, które samowolnie przedłużyły pobyt za granicą. Zygmunt Czapla został zarejestrowany do Kwestionariusza Ewidencyjnego "Narciarz" w dn. 17.01.1979 pod nr. KA 40913 przez Wydz. II Sek. IV KWMO w Katowicach. Podstawą do zarejestrowania było podejrzenie, że Z. Czapla mógł nawiązać kontakt z zachodnimi służbami specjalnymi, ponieważ nielegalnie przedłużał pobyt zagraniczny po dotarciu do Francji we wrześniu 1978. Kwestionariusz został przerejestrowany na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) 27.08.1979. W trakcie pobytu we Francji Z. Czapla korzystał z pomocy innych uciekinierów z PRL, którzy utrzymywali kontakt z przedstawicielami Radia Wolna Europa oraz Kultury Paryskiej. W sierpniu 1979 ww. powrócił do Polski. W kraju został poddany obserwacji, jego mieszkanie zostało tajnie przeszukane, a każde pomieszczenie zostało dokładnie sfotografowane. W mieszkaniu założono podsłuch, który ujawnił, że ww. słucha w domu audycji Radia Wolna Europa i Radia Londyn. Pomimo prowadzenia podsłuchu i obserwacji Zygmuntowi Czapli nie udowodniono współpracy z wrogimi służbami zachodnimi. Sprawę kryp. „Narciarz” zakończono 29.11.1982, następnie materiały przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach, gdzie nadano sygn. 39445/II. IPN Ka 043/425 t. 1-3 (39445/II).
Zygmunt Czapla został internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 14.01.1982 na podstawie decyzji nr II/79 KWMO w Katowicach. Ww. zatrzymano z uwagi na podejrzenia, że „może prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz służb specjalnych NATO”. Ww. umieszczono w areszcie KWMO Katowice. Z internowania zwolniony 30.01.1982. IPN Ka 036/2361 (38581/II).
Zygmunt Czapla figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Zygmunt Czapla został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na wniosek Wydz. II Sek. IV KWMO w Katowicach. Zastrzeżenie Z-I-219/82 zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym 05.03.1980 pod nr rej. KA 40913, wycofano je 15.03.1982. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.