Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Sieńko
Miejsce urodzenia: Więcławice
Data urodzenia: 04-03-1898
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Elżbieta
Znany/a też jako:
Jan Sieńczak
urodzony/a 04- 03-1918
Imiona rodziców: Marian


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Skomasowane materiały dotyczące Józefa Sieńko obejmujące akta kontrolno-śledcze, materiały operacyjne i teczkę obserwacyjną więźnia. J. Sieńko został aresztowany 27.04.1945 przez MUBP w Krakowie pod zarzutem przynależności do AK oraz posiadania broni. Uciekł z aresztu 10.05.1945 i od tego czasu ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem Jan Sieńczak. Korzystając z wprowadzonej ustawy amnestyjnej ujawnił się 15.03.1947 w WUBP w Krakowie. Następnie wyjechał na Dolny Śląsk. Nadal objęty rozpracowaniem prowadzonym przez Wydział V WUBP we Wrocławiu. Aresztowany 06.12.1948 pod zarzutem przechowywania materiałów o charakterze szpiegowskim, antypaństwowej literatury, krytykującej ustrój państwa oraz sojusz z ZSRR. Dalsze prowadzenie sprawy przekazano 22.12.1948 do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu, która skierowała sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Materiały zakończono 04.03.1949 i złożono 08.04.1949 w Archiwum WUBP we Wrocławiu pod sygn. 62790/II. Następnie materiały skomasowano z aktami kontrolno-śledczymi i teczką obserwacyjną więźnia i złożono pod wspólną sygn. 3074/III. IPN Wr 038/836 (3074/III) t. 1-3.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu dotyczące J. Sieńko vel Sieńczak oskarżonego o przechowywanie materiałów o charakterze szpiegowskim i literatury antypaństwowej, krytykującej ustrój państwa i sojusz z ZSRR. Wyrokiem WSR we Wrocławiu 23.03.1949 skazany na 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952 zwolniony 15.03.1953 z więzienia w Strzelcach Opolskich. IPN Wr 21/3305 (Sr 266/49).
Akta penitencjarne j. Sieńko osadzonego w więzieniu w Strzelcach Opolskich w okresie od 15.01.1953 do 15.03.1953 Józefa Sieńko. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 22.03.1949 karę odbywał w więzieniach we Wrocławiu, Rawiczu od 12.01.1950 i Strzelcach Opolskich. Zwolniony 15.03.1953 na mocy ustawy o amnestii. IPN Wr 1/450 (W 455).
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna krypt. "Zespół" zarejestrowana 21.04.1960 pod numerem 4285/F przez Wydział III KWMO w Krakowie, w ramach której rozpracowywano członków "Koła Prelegentów", działającego przy Referacie Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej w Krakowie. Koło powstało z inspiracji ks. Stanisława Czartoryskiego i prowadziło działalność oświatową mającą na celu pogłębianie wiedzy z dziedziny spraw społecznych i religii. J. Sieńko był członkiem "Koła Prelegentów" i aktywnym działaczem katolickim. Rozpracowanie wszczęto po doniesieniach agenta SB ps. "Grunwald", działacza SD. Z inspiracji organów bezpieczeństwa, przy aktywnym udziale agenta ps. "Grunwald" przeprowadzono kombinację operacyjną, na podstawie której władze krakowskiej Rady Narodowej decyzją administracyjną z 17.09.1960 rozwiązały koło. Materiały Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Zespół" zakończono 14.12.1960 i złożono 22.10.1960 w Archiwum KWMO w Krakowie pod sygn. 4254/R. Następnie materiały przerejestrowano 08.03.1967 i złożono pod sygn. 9473/II. IPN Kr 010/9307 (9473/II) t. 1-3.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Akademia" prowadzona przez Wydział III WUBP\KWMO w Krakowie w okresie 1945-1969. Józef Sieńko ps. "Pores" występuje w materiałach SO "Akademia", w ramach której rozpracowywano osoby związane z AK z terenu woj. krakowskiego. IPN Kr 075/18 (29/OB) t. 1-45.
Materiały Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie z roku 1947 dotyczące akcji ujawniania się żołnierzy AK oraz innych organizacji niepodległościowych. J. Sieńko ps. "Pores" występuje w nich jako były żołnierz AK - grupy Kedyw 2, gdzie pełnił funkcję instruktora saperskiego. Ujawnił się przed Komisją w WUBP w Krakowie 15.03.1947. IPN BU 0296/3 (2/KS/18).
.