Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zaczyk
Miejsce urodzenia: Popardowa
Data urodzenia: 24-06-1911
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Jan Zaczyk
urodzony/a 23- 06-1911

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Opracowania krypt. "Zima" została założona 05.10.1948 przez Referat III PUBP w Nowym Sączu celem zinfiltrowania i ostatecznego rozbicia organizacji pn. Polska Powstańcza Armia Niepodległościowa (PPAN) "Żandarmeria". W ramach SAO "Zima" została przeprowadzona 28.02.1949 roku pacyfikacja wsi Barnowiec, której mieszkańcy wspierali PPAN "Żandarmerię". W jej wyniku aresztowano 20 współpracowników PPAN, 13 podejrzanych o współpracę oraz 4 żołnierzy PPAN "Żandarmeria", w tym Jana Zaczyka. Po realizacji procesowej oraz zakończeniu szczegółowej inwigilacji członków PPAN rozpracowanie zakończono, akta złożono 01.10.1956 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 73/Ob. Akta o sygn. IPN Kr 075/50 t. 1-7 (73/Ob).
Akta kontrolno-śledcze PUBP w Nowym Sączu dotyczące Jana Zaczyka oraz innych osób związanych z Polską Podziemną Armią Niepodległościową "Żandarmeria". Zatrzymany przez PUBP w Nowym Sączu 01.03.1949. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydał 09.03.1949 podprokurator WPR w Krakowie Jerzy Pauli. W czasie śledztwa Jan Zaczyk był bity. Akt oskarżenia sporządził 13.04.1949 oficer śledczy WUBP w Krakowie ppor. Jerzy Wilczak. Zaczyk został oskarżony z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946 "o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa", tj. o złożenie przysięgi i przynależność do PPAN "Żandarmeria", utrzymywanie kontaktów z innym żołnierzem PPAN "Żandarmeria" Adolfem Cecurem, udzielenia mu informacji o ruchach MO i UB, a także o dostarczanie mu żywności. Sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta złożono 27.05.1950 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygnaturą 5914/I. Przesygnowano 13.01.1969 do sygn. 1733/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1626 (1733/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Janowi Zaczykowi i innym. Został on uniewinniony przez WSR w Krakowie 16.05.1949 i zwolniony z więzienia w następnym dniu. Od tego wyroku do NSW w Warszawie dwukrotnie odwołał się prokurator WPR w Krakowie Piotr Smolnicki vel Józef Holender (Holender został skazany w 1951 przez NSW na 8 lat więzienia za współpracę z Kripo w czasie jego osadzenia w gettcie krakowskim i zdegradowany z ppłk. do szeregowca). Ponownie aresztowany 16.01.1950 i skazany na 1 rok więzienia. Zwolniony z więzienia 31.08.1950. Ostatecznie Jan Zaczyk został skazany 19.05.1951 roku przez WSR w Krakowie na 1,5 roku więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 110/4285 (Sr 659/50).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym przeciwko J. Zaczykowi i innym. W dniu 19.05.1951 WSR w Krakowie skazał go na 1,5 roku więzienia za niepowiadomienie UB o miejscu pobytu Adolfa Cecura, żołnierza PPAN. Sąd orzekał w składzie: przewodniczący - kpt. Ludwik Kiełtyka, asesor - ppor. Józef Marszał, aplikant - chor. Józef Żurek. Zwolniony z więzienia 28.09.1951. Jan Zaczyk brał udział w jednej akcji PPAN, jednak ani akt oskarżenia, ani sentencja wyroku WSR z 19.05.1951 nie obejmuje tego czynu. Informacja o dacie zwolnienia Zaczyka z więzienia pochodzi z karty z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Wydz. "C" WUSW w Krakowie, sygn. IPN Kr 00142. Akta o sygn. IPN Kr 110/4547 (Sr 320/51).
"Charakterystyka nr 76" opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny przez Stanisława Pióro ps. "Emir", „Mohort”. Jej kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Akta zawierają kwestionariusz osobowy J. Zaczyka, który występuje jako żołnierz AK w czasie okupacji, ps. "Rapacewicz", następnie od listopada 1948 żołnierz PPAN "Żandarmeria". Aresztowany 01.03.1949, skazany 19.05.1951 przez WSR w Krakowie na 1,5 roku więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.