Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Zachwieja
Miejsce urodzenia: Wielka Nieszawka
Data urodzenia: 02-11-1922
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania prowadzona przez PUBP w Kożuchowie i PUBP w Nowej Soli dotycząca organizacji "Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego", działającej w latach 1945-1946, oraz zabójstwa pracownika PUBP w Kożuchowie w dniu 06.06.1946. Henryk Zachwieja występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 098/282 (99170/II).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 07.10.1946 Henryk Zachwieja został uznany winnym tego, że"wszedł w porozumienie w czerwcu 1946 z KZHP [Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego] i złożył przysięgę organizacyjną (...), ale następnie się wycofał i w działalności organizacji udziału nie brał" oraz przechowywał bez zezwolenie broń, i skazany na 2 lata więzienia z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 13.08.1946. Postanowieniem z 04.04.1947 WSR we Wrocławiu, na zasadzie amnestii, darował ww. karę w całości. Henryk Zachwieja został zwolniony z Więzienia we Wrocławiu 14.04.1947. Z akt wynika, iż śledztwo w sprawie działalności ww. pod nr. 90/46, w okresie od 12.08.1946 do 28.08.1946, prowadził PUBP w Kożuchowie oraz Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu (znak akt II Pr. R. 1276/46). W przesłanym do WSR akcie oskarżenia Henrykowi Zachwiei postawiono zarzut, iż "był czynnym członkiem nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego<, która to organizacja miała na celu obalić Rząd i zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego na reakcyjno-faszystowaski" oraz przechowywał bez prawnego zezwolenia broń. IPN Po 2/2485 (R 991/46).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w latach 1974-1978 przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej występującej pierwotnie pod nazwą >Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego< a następnie pn. >Polska Straż Przednia< działającej na terenie Nowej Soli w okresie od lutego 1946 do 08.08.1946". Henryk Zachwieja występuje jako członek KZHP, działającej na terenie Nowej Soli. IPN Wr 049/68 (F-68).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w roku 1982 przez Wydz. "C" KW MO w Krakowie dot. "nielegalnej organizacji pn. >Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego<, a następnie >Polska Straż Przednia<", działającej w latach 1944-1946 na terenie Dąbrowy Tarnowskiej, Śremu, Nowej Soli, Tuchowa i Pleśnej. Henryk Zachwieja występuje jako członek KZHP, działającej na terenie Nowej Soli. IPN Kr 074/157 (158/X).