Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf
Nazwisko: Zaczyk
Miejsce urodzenia: Frycowa
Data urodzenia: 16-12-1917
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adolf Zaczyk był kontrolowany operacyjnie po wyjściu z więzienia przez PUBP/PUdsBP w Nowym Sączu z powodu współpracy z Polską Podziemną Armią Niepodległościową. Materiały złożono 07.11.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 30271/II. Akta nie zachowały się. Akt o dawnej sygn. 30271/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Adolf Zaczyk występuje w Sprawie Agenturalnego Opracowania krypt. "Zima". Została ona założona 05.10.1948 przez Referat III PUBP w Nowym Sączu w celu zinfiltrowania i ostatecznego rozbicia organizacji niepodległościowej PPAN "Żandarmeria". W ramach SAO "Zima" została przeprowadzona 28.02.1949 roku pacyfikacja wsi Barnowiec, której mieszkańcy wspierali PPAN "Żandarmerię". Przeprowadzono aresztowania członków PPAN, w tym ks. Władysława Gurgacza. W tym dniu aresztowano także Adolfa Zaczyka pod zarzutem współpracy z PPAN. Na początku lipca 1949 roku KBW odkryło i zlikwidowało główną siedzibę PPAN "Żandarmeria". W sierpniu 1949 roku funkcjonariusze UB we współpracy z czechosłowacką StB pod pozorem przerzutu żołnierzy PPAN na teren Austrii, przygotowali zasadzkę, w której 3 żołnierzy PPAN zostało zabitych, a pozostali aresztowani. Organizacja PPAN "Żandarmeria" została rozbita, jednak SAO "Zima" była kontynuowana, w celu odkrycia i aresztowania wszystkich pomocników PPAN. Sprawę zakończono i materiały złożono 01.10.1956 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 73/Ob. Akta o sygn. IPN Kr 075/50, t. 1-7 (73/Ob).
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Adolfowi Zaczykowi i innym. Zatrzymany 01.03.1949 przez PUBP w Nowym Sączu pod zarzutem współpracy w Polską Podziemną Armią Niepodległościową "Żandarmeria". Akt oskarżenia sporządził 12.04.1949 oficer śledczy WUBP w Krakowie Ignacy Wilczak. A. Zaczyk został oskarżony o udzielenie schronienia żołnierzowi PPAN "Żandarmeria" Mieczysławowi Rębiaszowi oraz o nie poinformowanie UB o miejscu jego pobytu. Akt oskarżenia został przesłany do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie. Akta zawierają karty informacyjne z więzień, w których skazani odbywali karę. Materiały złożono 25.05.1950 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 5864/I. Przerejestrowano 12.02.1969 do nr 1864/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1756 (1864/III), IPN Kr 0126/157 (1864/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie przeciwko Adolfowi Zaczykowi i innym. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu A. Zaczyka wydał 09.03.1949 podprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie Jerzy Pauli. A. Zaczyk został osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Akt oskarżenia został przesłany przez WUBP w Krakowie do WPR w Krakowie 29.04.1949, która następnie przekazała ją do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/1961 (Pr II 269/49).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Adolfowi Zaczykowi i innym. A. Zaczyk był oskarżony o udzielenie schronienia żołnierzowi PPAN "Żandarmeria" Mieczysławowi Rębiaszowi i nie poinformowanie UB o miejscu jego pobytu. Rozprawa Główna odbyła się 11.05.1949, sąd orzekał w składzie: przewodniczący - kpt. Ludwik Kiełtyka, łąwnicy: Jan Pawlak i Kazimierz Rogowski oraz protokolant Kazimierz Gawrzyński. A. Zaczyk został skazany na 1 rok więzienia. Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, a następnie w więzieniu w Jaworznie. Zwolniony warunkowo z więzienia 24.01.1950. Akta o sygn. IPN Kr 110/3236 (Sr 398/49).
Charakterystyka nr 76 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny przez Stanisława Pióro ps. "Emir". Jej kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Adolf Zaczyk w lipcu 1948 ukrył w swoim domu dowódcę PPAN "Żandarmeria" Stanisława Pióro oraz żołnierza PPAN Mieczysława Rębiasza. W aktach znajduje się Kwestionariusz Osobowy A. Zaczyka jako współpracownika PPAN. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.