Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Roman
Nazwisko: Mściszewski
Miejsce urodzenia: Prudnik
Data urodzenia: 16-06-1958
Imię ojca: Roman
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach prokuratorsko-sądowych Wojskowej Prokuratury Garnizonowej i Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie, sprawy wszczętej w dniu 27.05.1980 przez WSW O/Szczecin, Janusz Mściszewski występuje jako aresztowany tymczasowo w dniu 30.05.1980 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie. W akcie oskarżenia z dnia 10.06.1980 oskarżony o to, że "będąc powołanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gryficach do pełnienia z dniem 24.04.1980 zasadniczej służby wojskowej w jednostce Wojskowej 2348 w Ciechanowie, w celu trwałego uchylania się od tej służby, nie zgłosił się do jej odbycia w określonym przez WKU terminie i miejscu (...)". W dniu 23.06.1980 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie, Janusz Mściszewski został skazany na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego z dnia 02.02.1982 został warunkowo, przedterminowo zwolniony z odbywania reszty kary. IPN Sz 363/23 (Sg 58/80, Pg D-66/80).
W aktach skazanego Janusz Mściszewski występuje jako osoba osadzona w Areszcie Śledczym w Szczecinie w dniu 30.05.1980, na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie o tymczasowym aresztowaniu ww. Janusz Mściszewski jest podejrzany o to, że "dopuścił się występku przeciwko obowiązkowi obrony PRL przez to, że będąc powołanym przez Wojskowa Komendę Uzupełnień w Gryficach do pełnienia z dniem 24.04.1980 zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej 2348 w Ciechanowie, w celu trwałego uchylania się od tej służby nie zgłosił się do jej odbycia w określonym przez WKU terminie i miejscu (...)". IPN Sz 708/20 (323/II).
.