Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marzena
Nazwisko: Zajkowska
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 02-10-1967
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach kontrolnych sprawy o wykroczenie Wydz. Śledczego WUSW w Słupsku i Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Słupskim, prowadzonej w okresie 01.05.1988-18.07.1988, Marzena Zajkowska figuruje jako zatrzymana podczas nielegalnej manifestacji w dniu 01.05.1988 w Słupsku. W dniu 18.07.1988 została skazana przez ww. kolegium na karę 25000 zł. grzywny za to, że "w dniu 01.05.1988 w Słupsku (...) podjeła działania w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów w trakcie obchodów święta 1 maja w ten sposób, że brała udział w nielegalnej manifestacji i niosła transparent z napisem sygnowanym przez nielegalny związek pn. >Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Pomorza Zach.< i pomimo wyraźnego wezwania d-cy zwartego pododdziału MO do rozejścia się nie opuściła tego miejsca (...)". IPN Gd 012/148, IPN Gd 337/8 (209/III, 1115/88).
W aktach kontrolnych sprawy o wykroczenie Wydz. Śledczego WUSW w Słupsku oraz Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupsk, sprawy prowadzonej w okresie 17.06.1988-18.06.1988, Marzena Zajkowska występuje jako zatrzymana w dniu 17.06.1988 w Słupsku. Skazana została w trybie przyśpieszonym w dniu 18.06.1988 przez ww. kolegium na karę 40000 zł. grzywny za to, że "w dniu 17.06.1988 bez wymaganego zezwolenia w Słupsku (...) przenosiła w celu dalszego rozpowszechniania 1.674 egz. nielegalnie wydanych ulotek (...) nawołujących w swej treści do bojkotu wyborów do Rad Narodowych". IPN Gd 012/146, IPN Gd 337/13 (207/III, 1339/88).
W aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia "Manhattan" o nr rej. Ko 27282 prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Koszalinie w okresie 14.04.1989-09.05.1990 Marzena Zajkowska jest podejrzewana o "naruszenie porządku prawnego" w okresie zakładania w 1988 r. ogniwa Konfederacji Polski Niepodległej w woj. koszalińskim oraz przynależności do KPN. IPN Sz 00105/495 (5674/II).
Marzena Zajkowska była rejestrowana pod nr Sł 12048 w dnia 25.05.1988 przez Wydz. III WUSW w Słupsku, jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. ,,Recydywiści" (nr rej. Sł 10706) założonej 21.10.1986. Materiały początkowo prowadzono jako Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a od dnia 17.12.1986 przekwalifikowano na SOR. Zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum w dniu 21.08.1989. IPN Gd 700/1 (1120/II).