Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Juraszek
Miejsce urodzenia: Brzuśnik
Data urodzenia: 27-06-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ogniwo” prowadzona przez Grupę V RUSW Żory, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 25.10.1988 pod numerem KA 67390. W dn. 10.11.1988 do numeru sprawy zarejestrowano Władysława Juraszka. Ww. był współinicjatorem strajku w KWK „Krupiński” w Suszcu (sierpień 1988) oraz wchodził w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego (TKZ) NSZZ „Solidarność” utworzonego 07.09.1988. Działalność TKZ polegała na prowadzeniu akcji strajkowych oraz kolportowaniu ulotek. SOR zakończono dn. 30.08.1989 z uwagi na legalizację struktur Solidarności. Materiały zmikrofilmowano i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie 02.10.1989 nadano sygn. 43558/2. Sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej 04.10.1989. IPN Ka 048/580 (43558/II), IPN Ka 0169/1375 (43558/2) mikrofilm.
.