Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Jamróz
Miejsce urodzenia: Wólka Tanewska
Data urodzenia: 21-12-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w związku z przynależnością do organizacji "Piast" szeregu osób, w tym Władysława Jamroza. Aktem oskarżenia z dnia 26.06.1953 wyżej wymienionemu podstawiono zarzut, iż w okresie od jesieni 1951 do 15.07.1952 na terenie Wólki Tanewskiej przynależał do organizacji „mającej na celu zmianę przemocą Ludowego ustroju Państwa Polskiego". IPN Rz 050/1693 t. 1-2 (4959/III).
Akta sprawy sądowej dot. m.in. Władysława Jamroza, prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Wyrokiem z dnia 07.12.1953 ww. został uniewinniony od zarzutu przynależności do nielegalnej organizacji "Piast” z braku dowodów winy. IPN Rz 25/3066 t. 1-3 (Sr. 307/53).
Informacje dot. Władysława Jamroza znajdują się w Skorowidzu "Pr" spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie z lat 1947-1951 oraz Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1952. IPN Rz 65/68, IPN Rz 65/13.
Charakterystyka faktologii Nr 30 organizacji młodzieżowej pod nazwą "Piast" opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w roku 1976. Władysław Jamróz był jej członkiem w okresie od października 1951 do lipca 1952. Za powyższe został oskarżony, a następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego uniewinniony. W charakterystyce zapisano jednak, że "fakt przynależności do nielegalnej organizacji jest potwierdzony, tak jego zeznaniami jak i świadków". IPN Rz 05/50 (CHF-30).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 18 stycznia 2018 r. dotyczące Władysława Jamroza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl-Rz-1009/17).

.