Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Zymróz
Miejsce urodzenia: Ropczyce
Data urodzenia: 14-01-1922
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Zymróz występuje w aktach Sprawy Operacyjno-Obserwacyjnej o nrze 2503/59 jako jeden z byłych członków Zrzeszenia WiN z terenu pow. ropczyckiego. Sprawę prowadził Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Ropczycach w okresie 09.01.1959 do 21.03.1961. Uznano, iż w/w związku z przynależnością do AK i WiN oraz do nielegalnej organizacji "Wojsko Polskie" (WP) był "podatny do podjęcia wrogiej działalności w sprzyjających okolicznościach". W wyniku obserwacji szkodliwej działalności nie stwierdzono i zaniechano dalszego prowadzenia sprawy. Materiały złożono do archiwum KW MO w Rzeszowie pod sygn. 2886/ES/61. Sprawę nr 2503/59 w dniu 10.11.1960 przerejestrowano do numeru 86/60, następnie materiały złożono do archiwum do nru 2886/ES/61 (21.03.1961) i ostatecznie do nru 13717/III (15.05.1972). Do materiałów dołączono również akta sprawy operacyjnej obserwacji krypt. "Baza" zarejestrowanej przez Referat ds. Bezpieczeństwa w Ropczycach w dniu 18.09.1962. IPN Rz 043/380 (13717/II).