Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wiktor
Nazwisko: Łogiewa
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 28-07-1950
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Andrzej Łogiewa, który przed 13.12 1981 pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „TRANSBUD” Katowice-Brynów, został internowany na wniosek Wydziału V KWMO Katowice, ponieważ mimo ostrzeżeń „nie zaprzestał działalności związkowej, a w pracy stosuje tzw. bierny opór co ma ujemny wpływ na pozostałych pracowników”. Zatrzymany w dn. 10.05.1982 na podstawie decyzji nr 1/V o internowaniu. Zwolniony 14.06.1982 na mocy decyzji nr 1082/82 o uchyleniu internowania. W dniu 21.08.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39040/II. IPN Ka 043/71 t. 1 (39040/II).
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany w dn. 10.05.1982 na podstawie decyzji nr 1/V z uwagi na fakt, iż „pozostając na wolności nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i podejmuje nielegalną działalność”. W okresie od 10.05.1982 do 14.06.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. W dniach 7-13.06.1982 udzielono ww. przepustki. Zwolniony 14.06.1982. Materiały o sygn. IPN Ka 42/460 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/318 (7/82), IPN Ka 42/460 (7/82).
Andrzej Łogiewa był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Inicjator” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej w dn. 23.06.1982 pod nr KA-50065 i prowadzonego przez Wydział V KWMO/WUSW w Katowicach. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że ww. „w sprzyjających okolicznościach może podjąć zakonspirowaną działalność antysocjalistyczną”. Celem KE było rozpoznanie ww., ustalenie jego kontaktów, powiązań oraz motywów działania. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzono kilka rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych np. w dn. 14.04.1983 Andrzej Łogiewa został ostrzeżony przed próbą podjęcia „nielegalnej działalności” i „siania niepokoju wśród pracowników zakładu” w związku z obchodami Święta 1-Maja. W ramach prowadzonego KE „Inicjator” zastosowano również środki techniki operacyjnej tj. kontrola korespondencji krajowej i zagranicznej. Ww. został także objęty kontrolą operacyjną przez OZI (osobowe źródła informacji). KE zakończono w dn. 23.11.1985 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 20.12.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39040/II. IPN Ka 043/71 t. 2 (39040/II).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z 1984 zawierające „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień-październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się w nim opracowania dotyczące delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność” w tym Andrzeja Łogiewy - delegata z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie „TRANSBUD”, członka Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Transportu oraz członka Prezydium Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Transportu. IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).