Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Franciszek
Nazwisko: Sikociński
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 31-03-1966
Imię ojca: Adam
Imię matki: Hanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Sikociński był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kokos” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.05.1983 pod numerem KA 49627 i prowadzonej przez Wydział V-1 KWMO Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji, z której wynikało, że na terenie Katowic po ogłoszeniu stanu wojennego podjęła działalność organizacja młodzieżowa, która „zajmuje się drukiem i kolportażem wrogich ulotek”. Celem sprawdzenia było ustalenie struktury organizacyjnej, składu osobowego, systemu łączności oraz punktów kontaktowych „nielegalnej” grupy, a także powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność” i „KPN”. W dniu 25.08.1982 SOS przerejestrowano w ewidencji operacyjnej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Kokos”. W wyniku podjętych działań operacyjnych potwierdzono istnienie organizacji młodzieżowej pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu” skupiającej młodzież szkół średnich, której celem było „odzyskanie swobód demokratycznych i wolności osobistej Polaków”. Wojciech Sikociński, uczeń III klasy LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, który zajmował się drukowaniem (brał udział m.in. w powielaniu „Młodego Konfederaty”) i kolportażem ulotek „mogących wywołać niepokój społeczny”, został zarejestrowany do SOR „Kokos” 06.09.1982 pod numerem KA 50730. W związku z prowadzonym rozpracowaniem ww. został objęty śledztwem RSD-50/82 i zatrzymany w Schronisku dla Nieletnich. Rozpracowanie zakończono 14.01.1985 w związku z likwidacją organizacji. W dniu 13.02.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41236/II. IPN Ka 048/1504 t. 1-3 (41236/II).
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo RSD-50/82 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Katowice dotyczyło działającej na terenie Katowic „nielegalnej” organizacji pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu” i zostało wszczęte 26.08.1982 na podstawie materiałów, które zostały wyłączone ze sprawy sygn. akt Pg.Śl-II-280/82 (Wydział Śledczy RSD-48/82) z uwagi na fakt, iż dotyczyły grupy nieletniej młodzieży. Wyłączone materiały przekazano wg właściwości do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VII dla Nieletnich (sygn. VII Nds. 156/82). W związku z prowadzonym śledztwem ww. został przesłuchany (w miejscu zamieszkania przeprowadzono przeszukanie), a następnie obwiniony o to, że w okresie od stycznia do maja 1982 w Katowicach należał do nielegalnej organizacji pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”, która miała za zadanie drukować i rozpowszechniać ulotki o treści mogącej wywołać niepokój społeczny i w dn. 01.09.1982 tymczasowo zatrzymany w Schronisku dla Nieletnich. Postępowanie zakończono 21.09.1982. W dniu 12.10.1982 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VII dla Nieletnich (sygn. akt VII Nk. 90/82), uznał Wojciecha Sikocińskiego za winnego popełnienia czynu z art. 276 § 1 kk w zw. z art. 48 pkt. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym i oddał ww. pod dozór kuratora sądowego, a rodziców obciążył kosztami postępowania. W dniu 17.09.1982 materiały śledztwa zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9215/III. IPN Ka 029/622 (9215/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl), IPN Ka 064/148 (64/Śl).
.